Bab Dalam Buku

Noor Aziah Mohd Awal.  (2009).  Komunikasi di Malaysia: suatu penelitian awal pendekatan Islam hadhari.  - 167-191. 

Noor Aziah Mohd Awal.  (2008).  Isu - isu wanita di Malaysia.  - 199-214 (11). 

Noor Aziah Mohd Awal.  (2008).  Undang - undang dalam era teknologi.  - 142-164 (bab dlm buku). 

Noor Aziah Mohd Awal.  (2007).  Issues of culture and thought : Malaysia - Jordan perspectives.  - 145-176 (bab dlm buku). 

Noor Aziah Mohd Awal.  (2007).  Konvensyen Perwarisan Harta Islam 2007.  - 124-143(bab dlm buku). 

Noor Aziah Mohd Awal.  (2007).  The International survey of Family Law.  - 181-205. 

Noor Aziah Mohd Awal.  (2007).  The International survey of Family Law.  - 181-205. 

Noor Aziah Mohd Awal.  (2007).  Undang-undang Malaysia: 50 Tahun Merentasi Zaman.  - 149-174. 

Noor Aziah Mohd Awal.  (2007).  Keluarga Islam, Kemahiran Keibubapaan dan Cabaran Semasa.  - 245-264. 

Noor Aziah Hj Mohd. Awal.  (2006).  Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia.  - 389-400. 

Noor Aziah Mohd Awal.  (2006).  Manual undang - undang keluarga Islam.  - 35-61 (bab dlm buku). 

Noor Aziah Mohd Awal.  (2003).  Women in malaysia : breaking boundaries.  - 87-115(bab dlm buku). 

Noor Aziah Mohd Awal.  (2002).  Siri undang-undang Mimi Kamariah.  - 207-233(bab dlm buku).