Bab Dalam Buku

Abdullah Mohd. Noor, Khairul Anwar Mastor & Abdul Razak Ahmad.  (2009).  Education for Diverse Learners.  - 31-42. 

Zarina Othman, Khalim Zainal & Khairul Anwar Mastor.  (2009).  Commonwealth Education Partnerships.  - 1-6. 

Khairul Anwar Mastor.  (2009).  Wacana sejarah dan falsafah sains : sains dan masyarakat.  - 461: 475. 

Fatin Hazwani Siran, Khairul Anwar Mastor & Hasnan Kasan.  (2006).  Islam hadhari penjana masyarakat berpengetahuan.  - 103-114.