Bab Dalam Buku

Yuzainee Md Yusoff, Azami Zaharim, Mohd Zaidi Omar & Abdul Wahab Mohammad.  (2014).  Kemahiran kebolehgajian graduan kejuruteraan.  - Bab 5 : 85-100. 

Roslena Md. Zaini, Mohd Zaidi Omar, Yuzainee Md Yusoff & Abdul Wahab Mohammad.  (2014).  Kemahiran Kebolehgajian Graduan Kejuruteraan.  - Bab 2, 31-45. 

Yuzainee Md Yusoff, Mohd Zaidi Omar, Azami Zaharim & Abdul Wahab Mohammad.  (2014).  Kemahiran kebolehgajian graduan kejuruteraan.  - Bab 6 : 101-119.