Bab Dalam Buku

Siti Noor Hazirah Abdullah & Abd Ghafur Ahmad.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Matematik 2017.  - 4. 

Hamizun Ismail, Abdul Ghafur Ahmad & Eddie Shahril Ismail.  (2016).  Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran : Kajian Kes IPT di Malaysia.  - 7. 

Abd Ghafur bin Ahmad.  (2009).  PERMATApintar : Pengalaman UKM.  - Bab 15 191-198. 

Norizan Abdul Razak , Abd. Ghafur Ahmad.  (2008).  Policy and implementation of e-learning at institutions of higher learning.  - Bab 1 16-19.