Bab Dalam Buku

Karim Harun, Sa;adiah Ma'alip, Maslida Yusof, Kartini Abd. Wahab.  (2018).  Transformasi Pengajian Melayu dalam Era Generasi Z.  - 16. 

Nurul Shahida Jamil & Maslida Yusof.  (2017).  Linguistik Kontemporari.  - 18. 

Nurul Shahida Jamil & Maslida Yusof.  (2017).  Linguistik Kontemporari.  - 18. 

Karim Harun & Maslida Yusof.  (2017).  Kesinambungan Linguistik Melayu.  - 12. 

Zhao Ran & Maslida Yusof.  (2017).  Kesinambungan Linguistik Melayu.  - 17. 

Noraini Salleh, Maslida Yusof & Karim Harun.  (2017).  Kesinambungan Linguistik Melayu.  - 23. 

Saadiah Maalip, Maslida Yusof & Karim Harun.  (2016).  Pengajian Melayu Kontemporari.  - 15. 

Karim Harun, Maslida Yusof, Sa`adiah Ma`alip & Kartini Abd. Wahab.  (2015).  Malaysia-Indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 12 : 141-152. 

Maslida Yusof, Mohammed Azlan Mis, Yusmilayati Yunos & Mohd. Rodzi Razak.  (2015).  Malaysia-Indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 1 : 13-19. 

Maslida Yusof.  (2015).  Linguistik Melayu.  - 20. 

Maslida Yusof.  (2012).  Pemantapan dan Pembinaan Ilmu Linguistik Berasaskan Korpus.  - Bab 14 / 263-276. 

Maslida Yusof.  (2012).  Bahasa Melayu bahasa universal.  - Bab 4 : 47-58. 

Maslida Yusof.  (2012).  Bahasa Melayu bahasa universal.  - Bab 2 : 23-35. 

Marlyna Maros, Mohammad Fadzeli Jaafar, Maslida Yusof.  (2012).  Prinsip dan Aplikasi Kesantunan Berbahasa.  - bab 1 (1-14). 

Rahim Aman, Maslida Yusof, Karim Harun & Shahidi Abdul Hamid.  (2012).  Bahasa Melayu bahasa universal.  - Bab 8 : 110-121. 

Maslida Yusof.  (2012).  Prinsip dan Aplikasi Kesantunan Berbahasa.  - 12 (250-264). 

Sa`adiah Ma`alip, Rahim Aman, Shahidi Abd. Hamid, Maslida Yusof & Karim Harun.  (2010).  Cabaran Semasa Pengajian Melayu.  - 84-92. 

Maslida Yusof.  (2009).  Kepelbagaian dimensi linguistik.  - 9 dan 146-156. 

Maslida Yusof.  (2008).  Penyelidikan Linguistik dan Pembudayaan Bahasa.  - 212-222. 

Maslida Yusof.  (2007).  Linguistik: Teori dan aplikasi.  - 152- 166.