Bab Dalam Buku

Harishon Radzi, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Zaharani Ahmad, Nor Hashimah Jalaluddin, Mustaffa Omar.  (2012).  Pemantapan dan Pembinaan Ilmu Linguistik Berasaskan Korpus.  - Bab 5 77-90. 

Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Norsimah Mat Awal, Harishon Radzi.  (2012).  Pemantapan dan Pembinaan Ilmu Linguistik Berasaskan Korpus.  - Bab 1 1-14. 

Norsimah Mat Awal, Harishon Radzi, Fazal Mohamed Mohamed Sultan & Nor Fariza Mohd. Nor.  (2011).  Linguistics issues in multicultural contexts.  - 1-6. 

Harishon Binti Radzi.  (2009).  Kepelbagaian Dimensi Linguistik.  - BAB17 244 - 256. 

Harishon Radzi.  (2009).  Kepelbagaian dimensi linguistik.  - Bab 5. 85 - 92. 

Nor Hashimah Jalaluddin, Muhammad Fadzeli Jaafar, Harishon Radzi..  (2009).  Kepelbagaian dimensi linguistik.  - Bab 1, 11-17. 

Harishon binti Radzi.  (2007).  Bahasa dan linguistik : penyelidikan dan pendidikan.  - Bab 5. 61-71. 

Harishon Radzi dan Saidatul Nornis Mahali.  (1998).  Sejarah, bahasa dan sastera dalam pembinaan negara bangsa.  - Bab 11 : hlm 151-161.