Bab Dalam Buku

Latifah Abdul Majid, Nur Zainautl Nadra Zainol, Haziyah Hussin, Muhd Najib Abdul Kadir.  (2014).  Warisan kecendikiaan Islam: pemikiran dan pembangunan Islam.  - Bab 11: 106-115. 

Latifah Abdul Majid, Muhd Najib Abd Kadir, Mazlan Ibrahim.  (2012).  WARISAN HADIS ULAMA NUSANTARA.  - 184-192. 

Muhd Najib Abd Kadir, Latifah abdul Majid, Jaafary Awang, Fadlan Mohd Othman, Mazlan Ibrahim, Azalina Tatar.  (2012).  ISLAM LIBERAL: ISU DAN REAKSI.  - 107-123. 

Latifah Abdul Majid, Mazlan Ibrahim,Muhd Najib Abd Kadir, Jaafary Awang, Fadlan Othman.  (2012).  ISLAM LIBERAL:ISU DAN REAKSI.  - 17-34. 

JAFFARY AWANG, MAZLAN IBRAHIM, LATIFAH ABDUL MAJID, MUHD NAJIB ABD KADIR, FADLAN MOHD OTHMAN.  (2012).  ISLAM LIBERAL ISU DAN REAKSI.  - 124-131. 

Mazlan Ibrahim. Latifah Abdul Majid, Muhd Najib Abd Kadir, Jaafary Awang, Fadlan Mohd Othman.  (2012).  ISLAM LIBERAL: ISU DAN REAKSI.  - 59-75. 

Fadlan Moth Othman, Latifah Abdul Majid, Mazlan Ibrahim, Muhd Najib Abd Kadir, Jaafary Awang, Yuhanaza Hasbullah.  (2012).  ISLAM LIBERAL: ISU DAN REAKSI.  - 80-89. 

Muhd Najib Abdul Kadir, Mohd Akil Muhamed Ali & Sabri Mohamad.  (2010).  Takhrij hadith : realiti dan keperluan masyarakat Islam nusantara.  - Bab 3 : 39-66. 

Mazlan Ibrahim dan Muhd Najib Abdul Kadir.  (2010).  Isu isu permasalahan Tafsir dan Qiraat.  - 1-19. 

Fadlan Mohd Othman dan Dr Muhd Najib Abdul Kadir.  (2009).  Isu-isu Permasalahan Hadith dan al-Kutub al-Sittah.  - 67-81. 

Tengku Intan Zarina bt. Tengku Puji, Muhd.Najib Abdul Kadir & Mohd. Nazri Ahmad.  (2000).  Agama dan perpaduan kaum di Malaysia.  - 94-102.