Bab Dalam Buku

Hairunnizam Wahid, Mohd Fairuz Mohd Salleh, Azlina Ahmad, Norida Basnan, Azizah Mohd Harun & Ainol Basirah Abdul Wahab.  (2018).  Pengurusan Zakat di Malaysia : Isu dan Cabaran Kontemporari.  - 25. 

Haji Ridzwan Bakar, Mohd Fairuz Md Salleh, Md Yusoff Taib & Haji Azzerol Effendi Abdul Kadir.  (2018).  Panduan Pengurusan Wakaf Institusi Pendidikan.  - 29. 

Hairunnizam Wahid, Mohd Fairuz Md Salleh, Norida Basnan, Azlina Ahmad, Azizah Harun & Ainol Basariah Abdul Wahab.  (2017).  Memperkasa Kutipan dan Agihan Zakat di Malaysia.  - 13.