Bab Dalam Buku

Hairunnizam Wahid, Mohd Fairuz Mohd Salleh, Azlina Ahmad, Norida Basnan, Azizah Mohd Harun & Ainol Basirah Abdul Wahab.  (2018).  Pengurusan Zakat di Malaysia : Isu dan Cabaran Kontemporari.  - 25. 

Hairunnizam Wahid, Mohd Fairuz Md Salleh, Norida Basnan, Azlina Ahmad, Azizah Harun & Ainol Basariah Abdul Wahab.  (2017).  Memperkasa Kutipan dan Agihan Zakat di Malaysia.  - 13.