Bab Dalam Buku

Anuar Ithnin.  (2019).  Keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 17. 

Anuar Ithnin, Nurul Asyiqin J. M. dan Amirul Faiz.  (2019).  Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Industri Automotif.  - 31. 

Anuar Ithnin.  (2019).  Keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 11. 

Anuar Ithnin.  (2019).  Keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 14. 

Anuar Ithnin.  (2019).  Keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 17. 

Anuar Ithnin.  (2019).  Keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 23. 

Anuar Ithnin.  (2019).  Keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 11. 

Maimunah Jais, Nur Faizah Abu Bakar, Atiah Ayunni Abdul Ghani & Anuar Ithnin.  (2018).  Kepimpinan pendidikan tinggi di Mmalaysia: perspektif pentadbir universiti.  - 10.