Bab Dalam Buku

Wan Lotfi Wan Muda, Abdullah Samat, Zaidi Che Cob & Mazlan Abd. Ghaffar.  (2010).  Penyelidikan Pantai Timur Johor: Mersing Warisan Terpelihara.  - 21:203-212. 

Wan Lotfi Wan Muda, Abdullah Samat, Zaidi Che Cob, Mazlan Abd. Ghaffar..  (2010).  Siri Penyelidikan & Maklumat Perairan Malaysia.  - 203-212. 

Maimon Abdullah, Ahmad Abas Kutty, Abdullah Samat, Salmijah Surif, Shuhaimi Othman.  (2009).  Environmental monitoring and auditing in sensitive areas.  - Bab 7 ; 93-111. 

Samat, A., Izzati, A, A., Zarul, H.H., Md-Shah, A.S.R., Pang, T.C. and Shukor, M.N..  (2009).  Hutan Simpan Panti, Johor: Pengurusan Hutan, Persekitaran Fizikal dan Kepelbagaian Biologi.  - 25: 229-236. 

Wan lotfi wan Muda, Mazlan Abd Ghaffar, Ramlan Omar, Zaidi Che Cob , Abdullah Samat.  (2008).  Ekosistem marin Malaysia : penyelidikan pantai timur Johor Darul Takzim.  - 23-30. 

Abdullah Samat.  (2004).  Indicators of Sustainable Development: Assessing Changes in Environmental Conditions.  - Ms. 309-318. 

Abdullah Samat dan Mohd. Pauzi Abdullah.  (2003).  Kepelbagaian biologi dan ekologi fauna di Malaysia.  - 202-213. 

Abdullah Samat, Shukor Md. Nor dan Shariyanti Mohd Bashah.  (2003).  Kepelbagaian biologi dan ekologi fauna di Malaysia.  - 192-201.