Bab Dalam Buku

Hairunnizam Wahid, Mohd Fairuz Md Salleh, Norida Basnan, Azlina Ahmad, Azizah Harun & Ainol Basariah Abdul Wahab.  (2017).  Memperkasa Kutipan dan Agihan Zakat di Malaysia.  - 13. 

Stuart Tooley, Jill Hooks and Norida Barsnan.  (2010).  Advances in public interest accounting.  - 7 :161-195.