Bab Dalam Buku

Ermy Azziaty Rozali, Shahrir Fahmi Mohamad & Wan Kamal Mujani.  (2016).  Isu-Isu Dalam Wakaf Pendidikan Tinggi.  - 7. 

Ezad Azraai Jamsari, Ahmad Faathin Mohd Fadzil, Muhammad Hanafi Kad Rusman, Wan Kamal Mujani & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2016).  Isu-isu Dalam Wakaf Pendidikan Tinggi.  - 171. 

Wan Kamal Mujani & Siti Nurulizah Musa.  (2015).  `Arab Spring`: faktor dan impak.  - 13-18. 

Mohd Syakir Mohd Taib, Wan Kamal Mujani, Noor Inayah Yaakob & Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2015).  Pelestarian institusi wakaf : memperkasa pendidikan tinggi Negara.  - 345-363. 

Salmi Edward & Wan Kamal Mujani.  (2015).  `Arab Spring`: faktor dan impak.  - Bab 10 : 94-106. 

Wan Kamal Mujani, Siti Nurulizah Musa & Ermy Azziaty Rozali.  (2015).  `Arab spring`: faktor dan impak.  - Bab 3 : 20-33. 

Siti Nurulizah Musa, Wan Kamal Mujani & Mohd Syakir Mohd Taib.  (2015).  `Arab Spring`: faktor dan impak.  - Bab 9 : 87-93. 

Mohd Irwan Syazli Saidin & Wan Kamal Mujani.  (2015).  `Arab Spring`: faktor dan impak.  - 71-79. 

Siti Nurulizah Musa, Wan Kamal Mujani, Roziah Sidik @ Mat Sidek & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2015).  `Arab Spring`: faktor dan impak.  - Bab 4 : 47-56. 

Siti Nurulizah Musa, Wan Kamal Mujani & Ezad Azraai Jamsari.  (2015).  `Arab Spring`: faktor dan impak.  - Bab 4 : 39-46. 

Nurfarizan Jaafar, Ezad Azraai Jamsari & Wan Kamal Mujani.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Sejarah dan Tokoh.  - bab 2:6-19. 

Wan Kamal Mujani.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: Sejarah dan Tokoh.  - Bab 3: 20-33. 

Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari, Wan Kamal Mujani, Izziah Suryani Mat Resad, Ermy Azziaty Rozali & Rabitah Mohamad Ghazali.  (2014).  Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam.  - 120-128 (11). 

Izziah Suryani M.Resad,Azmul Fahimi Kamaruzaman,W.Kamal Mujani, Mazlan Ibrahim,LatifahAbd.Majid,RoziahSidik,Farid MatZain,EzadAzraai Jamsari,ErmyAzziatyRozali,SabriMohamad,FadlanOthman,Rabitah,Haziyah.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

Wan Kamal Mujani.  (2013).  NIC Penyelidikan cabaran membina Negara Bangsa (CMNB) 2009-2012.  - 23-33. 

Wan Kamal Mujani, Inayah Yaakub, Zarina Othman & Ahmad Rizal Mohd Yusof.  (2013).  Nic penyelidikan : cabaran membina negara bangsa 2009-2012.  - Bab 3:35-225. 

Wan Kamal Mujani.  (2013).  Ulama Patani : ketokohan dan keilmuan.  - 48-156 (17). 

Wan Kamal Mujani.  (2013).  NIC Penyelidikan cabaran membina negara bangsa 2009-2012.  - Bab 2: 23-33. 

Mohd Yusrizal Mohd Yunus, Allawati Kasri & Wan Kamal Mujani.  (2012).  Kelas menengah Muslim di Malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - Bab 4:73-93. 

Mohd Irman Mohd Abd Nasir & Wan Kamal Mujani.  (2012).  Kelas menengah Muslim di Malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - Bab1:15-27. 

Abdul Qayyum Abdul Razak & Wan Kamal Mujani.  (2012).  Kelas menengah Muslim di Malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - Bab 13:259-265. 

Abdul Qayyum Abdul Razak, Wan Kamal Mujani & Allawati Kasri.  (2012).  Kelas menengah Muslim di Malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - Bab 11:219-239. 

Wan Kamal Mujani & Mohd Irman Mohd Abd Nasir.  (2012).  Kelas menengah Muslim di Malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - Bab 10:207-215. 

Mohd Irman Mohd Abd Nasir, Abdul Qayyum Abdul Razak & Wan Kamal Mujani.  (2012).  Kelas menengah Muslim di Malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - Bab 9:189-206. 

Wan Kamal Mujani, Wan Hirwani Wan Hussain & Nurul Atiqah Jamalludin.  (2012).  Kelas menengah Muslim di Malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - Bab 8:169-188. 

Mohd Irman Mohd Abd Nasir, Wan Kamal Mujani & Azmi Aziz.  (2012).  Kelas menengah Muslim di Malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - Bab 7:139-167. 

Nurul Asma Mazlan, Wan Kamal Mujani & Noor Inayah Yaakub.  (2012).  Kelas menengah Muslim di Malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - Bab 5:95-123. 

Mariam Farhana Md Nasir, Wan Kamal Mujani & Ezad Azraai Jamsari.  (2012).  Kelas Menengah Muslim di Malaysia: Merintis Sebuah Penerokaan.  - 241-257. 

Allawati Kasri, Mohd Irman Mohd Abd Nasir & Wan Kamal Mujani.  (2012).  Kelas menengah Muslim di Malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - Bab 6:125-136. 

Wan Kamal Mujani & Nurfarizan Jaafar.  (2010).  Prospek dan cabaran dalam hubungan Malaysia-Asia Barat.  - Bab 1, 19-46. 

Ezad Azraai Jamsari, Fazlini Mohd Zain & Wan Kamal Mujani.  (2009).  Dunia Melayu dan Islam : Satu Wacana.  - 166-188. 

Wan Kamal Mujani, Siti Mahaniza Ismail & Ezad Azraai Jamsari.  (2009).  Dunia Melayu dan Islam : Satu Wacana.  - 189-213. 

Wan Kamal Mujani dan Noor Azrul Ahmad.  (2009).  Survival politik muslim Malaysia.  - Bab 10 ; 140-163. 

Ezad Azraai Jamsari, Zamri Arifin, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Kamaruzaman Yusoff, Farid Mat Zain & Wan Kamal Mujani.  (2009).  Dunia Melayu dan Islam: Satu Wacana.  - 85-109. 

T Mohd Shahimi T Ab Rahman, Wan Kamal Mujani & Ezad Ezraai Jamsari.  (2008).  Islam: Pemikiran & Kehidupan.  - Bab 19, hlm.153-168. 

Ezad Azraai Jamsari, Wan Mohd. Ariff Wan Ibrahim & Wan Kamal Mujani.  (2008).  Islam pasca kemerdekaan.  - Bab 5:41-52. 

Noorsafuan Che Noh, Ezad Azraai Jamsari & Wan Kamal Mujani.  (2008).  Islam: pemikiran & kehidupan.  - Bab 16, hlm. 126-135. 

Wan Kamal Mujani, Ezad Azraai Jamsari & Norizan Noor.  (2008).  Islam pasca pemerdekaan.  - B.19:233-254.