Bab Dalam Buku

Nadia Rozlan & Saiful Hafizah Jaaman.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Matematik 2017.  - 4. 

Nurul Sakinah Che Mat Roplan & Saiful Hafizah Jaaman.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Matematik 2017.  - 4. 

Tan Ser Hau & Saiful Hafizah Jaaman.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Matematik 2017.  - 4. 

Saiful Hafizah Jaaman.  (2011).  Matematik Kewangan: Aplikasi terhadap Kewangan islam dan Konvensional.  - Bab 6 :111-141.