Bab Dalam Buku

Izziah Suryani M.Resad,Azmul Fahimi Kamaruzaman,W.Kamal Mujani, Mazlan Ibrahim,LatifahAbd.Majid,RoziahSidik,Farid MatZain,EzadAzraai Jamsari,ErmyAzziatyRozali,SabriMohamad,FadlanOthman,Rabitah,Haziyah.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

Kamarudin Salleh & Mazlan Ibrahim.  (2013).  Ulama Petani ketokohan dan keilmuan.  - Bab 19 hlm 172-186. 

Mazlan Ibrahim. Latifah Abdul Majid, Muhd Najib Abd Kadir, Jaafary Awang, Fadlan Mohd Othman.  (2012).  ISLAM LIBERAL: ISU DAN REAKSI.  - 59-75. 

Latifah Abdul Majid, Mazlan Ibrahim,Muhd Najib Abd Kadir, Jaafary Awang, Fadlan Othman.  (2012).  ISLAM LIBERAL:ISU DAN REAKSI.  - 17-34. 

Fadlan Moth Othman, Latifah Abdul Majid, Mazlan Ibrahim, Muhd Najib Abd Kadir, Jaafary Awang, Yuhanaza Hasbullah.  (2012).  ISLAM LIBERAL: ISU DAN REAKSI.  - 80-89. 

JAFFARY AWANG, MAZLAN IBRAHIM, LATIFAH ABDUL MAJID, MUHD NAJIB ABD KADIR, FADLAN MOHD OTHMAN.  (2012).  ISLAM LIBERAL ISU DAN REAKSI.  - 124-131. 

Muhd Najib Abd Kadir, Latifah abdul Majid, Jaafary Awang, Fadlan Mohd Othman, Mazlan Ibrahim, Azalina Tatar.  (2012).  ISLAM LIBERAL: ISU DAN REAKSI.  - 107-123. 

Fadlan Mohd Othman, Latifah Abul Majid, Azwira Abdul Aziz dan Mazlan Ibrahim.  (2010).  Takhrij Hadith Realiti Dan Keperluan Masyarakat Islam Nusantara.  - 21-37. 

Mazlan Ibrahim.  (2008).  Islam Di Era Globalisasi.  - 146-155. 

Mazlan Ibrahim & Badlihisham Mohd Nasir.  (2008).  Islam Pasca Kemerdekaan.  - B.12:135-150. 

Mazlan Ibrahim & Ahmad Yunus Mohd Noor.  (2008).  Islam: pemikiran & kehidupan.  - Bab 9 : 62-71. 

Mazlan Ibrahim, Badlihisham Mohd Nasir.  (2008).  Islam pasca kemerdekaan.  - 135-150. 

Badlihisham Mohd Nasir & Mazlan Ibrahim.  (2007).  Islam di Malaysia Pasca Kemerdekaan.  - 46-56. 

Mazlan Ibrahim dan Muhaini Mohd Salleh.  (2007).  Diskusi agama dan pemikiran islam.  - 1 - 27.