Bab Dalam Buku

Ezad Azraai Jamsari, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Hakim Zainal.  (2014).  Islam dan Ketamadunan Melayu: sumbangan ke arah kemajuan sejagat.  - 12 : 143-156. 

Suhaila Zailani @ Ahmad, Hakim Zainal, Ummu Hani Hashim, Khazri Osman, Zainuddin Ismail & Salamiah Ab. Ghani.  (2014).  Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam.  - 27-43. 

Mohd Shukari Hamzah, Moktar Hussain, Hakim Zainal, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Tengku Abd. Ghani Tengku Jusoh, Ammar, Zhang Hong, Xue Ging Guo.  (2014).  Qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (al-juz` al-awwal).  - 9-14. 

Hakim Zainal & Napisah Karimah.  (2013).  Ulama Patani : Ketokohan dan Keilmuan.  - 226-235 (25). 

Noor Syazwani Md Yusoff, Mohd Marzuki Mohd Noh & Hakim Zainal.  (2012).  Sejarah, bahasa & sastera Arab era Andalus.  - 322-332. 

Nadirah Kusnin, Abdul Wahid Salleh & Hakim Zainal.  (2012).  Sejarah, bahasa & sastera Arab era Andalus.  - 306-321. 

Azmul Fahimi Kamaruzzaman, Ermy Azziaty Rozali, Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal, Izziah Suryani Arshad @ Mat Resad, Maheram Ahmad & Md Nor Abdullah.  (2009).  Proceedings of The Malaysia Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization.  - 1338. 

Hjh. Salmah Hj. Ahmad dan Hakim bin Zainal.  (2007).  Ishamat al-Lughah wa al-Adab fi al-Bina` al-Hadhari li al-Ummah al-Islamiyyah.  - 311-322.