Bab Dalam Buku

Norshidah Mohamad Salleh, Aliza Alias, Zalizan Mohd Jelas.  (2009).  Pendidikan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Konsep dan Amalan.  - Bab 1, 1-14. 

Abu Yazid Abu Bakar & Aliza Alias.  (2009).  PERMATApintar : Pengalaman UKM.  - 111-120. 

Rosadah Abd Majid, Norshidah Mohd Salleh dan Aliza Alias.  (2009).  Reformasi pendidikan Serantau.  - 381-396. 

Mohd Mokhtar Tahar, Aliza Alias dan Hasnah Toran.  (2009).  Pendidikan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas:Konsep dan Amalan.  - 266-283. 

Hamidah Yamat, Aliza Alias, Azlina Abd Aziz.  (2009).  PERMATApintar : Pengalaman UKM.  - Bab 11 hlm 145-154. 

Aliza Alias, Hamidah Yamat.  (2009).  PERMATApintar: Pengalaman UKM.  - 3:33-44. 

Hamidah Yamat, Aliza Alias, Azlina Abd Aziz.  (2009).  PERMATApintar: Pengalaman UKM.  - 11:145-154. 

Aliza Alias, Hamidah Yamat@Ahmad.  (2009).  PERMATApintar : Pengalaman UKM.  - Bab 3 hlm 33-44. 

Rohaty Majzub, Aliza Alias, Mohd Mokhtar Tahar.  (2009).  Education for diverse learners.  - 2 :17-21.