Bab Dalam Buku

Siti Rozaimah Sheikh Abdullah, Mohd Sobri Takriff, Abu Bakar Mohamad dan Manal Ismail.  (2013).  Amalan pengajaran dan pembelajaran berkesan dalam pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina.  - Bab 6 : 139-168. 

Normadyzah Ahmad, Siti Rozaimah Sheikh Abdullah dan Nurina Anuar.  (2013).  Pengecaman pola: teori dan applikasi.  - Bab 9: 241-266. 

Siti Rozaimah Sheikh Abdullah, Mohd Marzuki Mustafa dan Rakmi Abd. Rahman.  (2013).  Pengecaman pola: teori dan applikasi.  - Bab 9:222-240.