Bab Dalam Buku

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Gaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohammad Fadzeli Jaafar, Syamsul Andy Galigo.  (2015).  Umdat Al-Muhtajin: Panduan Perjalanan Rohani Masyarakat Alam Melayu.  - 242-250. 

Mohammed Azlan Mis, Mohammad Fadzeli Jaafar, Norsimah Mat Awal & Sharifah Raihan Syed Jaafar.  (2015).  Malaysia Indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

Mohammad Fadzeli Jaafar (Ed.). Zaharani Ahmad, Harishon Radzi, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Norsimah Mat Awal, Nor Hashimah Jalaluddin, Idris Aman, Mohammad Fadzeli Jaafar, Rogayah A Razak.  (2014).  Pengenalan Linguistik : Teoretis dan Aplikasi.  - 181-206. 

Norsimah Mat Awal, Mohammad Fadzeli Jaafar & Nur Liyana Zulkffe.  (2014).  Variasi Bahasa.  - Bab 6: 73-97. 

Idris Aman, Norsimah Mat Awal, Mohammad Fadzeli Jaafar & Rikha Permata Sari.  (2014).  Variasi Bahasa.  - 118-152(8). 

Marlyna Maros, Mohammad Fadzeli Jaafar, Maslida Yusof.  (2012).  Prinsip dan Aplikasi Kesantunan Berbahasa.  - bab 1 (1-14). 

Mohammad Fadzeli Jaafar & Idris Aman.  (2011).  Aksen Bahasa Kebangsaan: Realiti Identiti Integrasi.  - 5:51-59. 

Zaharani Ahmad, Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2011).  Aksen Bahasa Kebangsaan: Realiti Identiti Integrasi.  - 3:33-43. 

Idris Aman, Rosniah Mustaffa, Zaharani Ahmad, Jamilah Mustaffa & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2011).  Aksen Bahasa Kebangsaan: Realiti Identiti Integrasi.  - 7:72-82. 

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohamad Fadzeli Jaafar dan Syamsul Andy Galigo.  (2009).  Mesej `Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufridin`: panduan individu menuju ke jalan Allah.  - 241-252. 

Mohammad Fadzeli Jaafar dan Idris Aman.  (2009).  Kepelbagaian dimensi linguistik.  - Bab 10, 157-165. 

Nor Hashimah Jalaluddin, Muhammad Fadzeli Jaafar, Harishon Radzi..  (2009).  Kepelbagaian dimensi linguistik.  - Bab 1, 11-17. 

Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2009).  Kepelbagaian dimensi linguistik.  - Bab 15, 225-233. 

Kalthum Ibrahim, Marlyna Maros, Mohd Fadzeli Jaafar dan Mohammed Azlan Mis.  (2008).  Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua: Masalah dan Cabaran.  - Bab 5:115-134. 

Kalthum Ibrahim, Marlyna Maros, Mohd Fadzeli Jaafar dan Mohammed Azlan Mis.  (2008).  Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua - Masalah dan Cabaran.  - 115-135. 

Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2007).  Linguistik : teori dan aplikasi.  - Bab 12, 227-240. 

Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2007).  Bahasa dan linguistik : penyelidikan dan pendidikan.  - Bab 6. 72-80. 

Idris Aman & Mohammad Fadzeli Jaafar (ed.); Rogayah A. Razak..  (2005).  Teori Penyelidikan Bahasa.  - 56-70. 

Idris Aman & Mohammad Fadzeli Jaafar.  (2005).  Teori penyelidikan bahasa.  - v-ix.