Bab Dalam Buku

Maywade Prak Ser, Zulfahmi Ali Rahman.  (2018).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2018.  - 5. 

Nurul Shafiqah Amir, Zulfahmi Ali Rahman.  (2018).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2018.  - 5. 

Nur Iffatul Hanisa Che Bakri, Zulfahmi Ali Rahman.  (2018).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2018.  - 5. 

Mohammad Shafiq Aqmar Sabturo & Zulfahmi Ali Rahman.  (2017).  Siri Penyelidikan Pusat Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2017.  - 4. 

Hafis Nazarah & Zulfahmi Ali Rahman.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2017.  - 4. 

Akrimi Maswa Othman & Zulfahmi Ali Rahman.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2017.  - 4. 

Jumaat H.Adam, Irdayu Hairani, Abd Rahim Othman, Khairul Muna Mohamed, Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi, Hafiza A. hamid & Zulfahmi Ali Rahman.  (2011).  Biokejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 Bukit Fraser.  - 1-22. 

Ahmad Adnan, M., David, A., Sahibin, A.R., Wan Mohd Razi, I., Zulfahmi, A.R., Tukimat, L. & Muzzneena, A.M..  (2010).  Penyelidikan pantai Timur Johor: Mersing warisan terpelihara.  - 191-198. 

Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi, Jumaat H. Adam, Zulfahmi Ali Rahman, Khairul Muna Mahmud, Mohd Shahidan Alwi Shahrul Alam, Sahibin Abd Rahim & Wan Mohd Razi Idris.  (2010).  Bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 Bukit Freser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 147-158. 

Stit Norhafizah Ahmad Tarmidzi, Jumaat Adam, Zulfahmi Ali Rahman, Khairul Muna Mahmd, Mohd Shahidan Alwi Shahrul Alam.  (2010).  Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem dan Spesies 2010 Bukit Fraser.  - 147-158. 

Mohd Shahidan Alwi Shahrul Alam, Zulfahmi Ali Rahman, Sahibin Abd Rahim, Jumaat H. Adam, Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi, Wan Mohd Razi Idris & Jasni Yaakub.  (2010).  Bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 Bukit Fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 159-166. 

Mohd Shahidan Alwi Shahrul Alam,Zulfahmi Ali Rahman, Siti Norhafizah ahmad Tarmidzi, Jumaat H. Adam, Jasni Yaakub, Sahibin Abd rahim & Wan Mohd razi Idris.  (2010).  Bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 Bukit Fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 175-180. 

Jumaat H. Adam, Irdayu Hairaini, Abd Rahim Othman, Khairul Muna Mohamed, Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi, Hafiza A. Hamid & Zulfahmi Ali Rahman.  (2010).  Bio-Kejuruteraan Penilaian Ekosistem dan Spesies 2010 Bukit Fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 1-23. 

Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi, Zulfahmi Ali Rahman, Mohd Shahidan Alwi Shahrul Alam, Jumaat Adam, Jasni Yaakob, Mohd Hafiz Rosli & Mohd Armi Abu Samah.  (2010).  Bio-kejuruteraan penilaian ekosistem & spesies 2010 Bukit Fraser.  - 135-146. 

Khairul Muna Mahmud, Jumaat H.Adam, Zulfahmi Ali Rahman, Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi & Nur Maisarah jantan.  (2010).  Bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 Bukit Fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 23-32. 

Adam J., Nur Maisarah J., Siti Norhafizah A.T., Hafiza A.H., Harun MD. Y., Abd Rahim O., Muhd Barzani Gasim, Zulfahmi A.R., Tukimat L., Wan Razi I., Ramlan O. & Sahibin A.R..  (2009).  Bio-Kejuruteraan & Kelestarian Ekosistem.  - 27-42. 

Adam J., Nur Maisarah J., Siti Norhafizah A.T., Hafiza A. H., Harun Md. Y., Abd Rahim O., Muhd Barzani Gasim, Zulfahmi A.R., Tukimat L., Wan Razi I., Ramlan O. dan Sahibin A.R..  (2009).  Bio-kejuruteraan dan kelestarian ekosistem.  - 27-42. 

Nor Lailatul Wahidah M., Adam J., Ramlan O., Nur Maisarah J., Masdahila A.J., Zulfahmi A.R., Muhd Barzani Gasim, Hafiza A. H., Abd Rahim O., Harun Y. & Siti Norhafizah A.T..  (2009).  Bio-kejuruteraan & Kelestarian Ekosistem.  - 175-182. 

Zulfahmi A.R., Jasni Y., Sahibin A.R., Wan Mohd Razi i., Siti Norhafizah A.T dan Shahidan Alwi M.S.A..  (2009).  Bio-kejuruteraan dan kelestarian ekosistem.  - 9-26. 

Zulfahmi A.R, Jasni Y., Sahibin A.R., Wan Mohd Razi I. dan Azman H..  (2009).  Bio-kejuruteraan dan kelestarian ekosistem.  - 19-26. 

Liliwirianis N., Adam J., Ramlan O., Hafiza A.H., Nur Maisarah J., Masdahila A.J., Zulfahmi A.R., Abd. Rahim O. and Harun Y..  (2009).  Bio-kejuruteraan dan kelestarian ekosistem.  - 117-125. 

Wan Mohd. Razi Idris, Sahibin Abd Rahim, Zulfahmi Ali Rahman, Nazura Nahrowi, Sharil Nizam Mohd. Yusof & Azman Hashim.  (2008).  Bukit Belata, Selangor: pengurusan, persekitaran fizikal, kepelbagaian biologi dan sosio-ekonomi.  - 6:62-71. 

Sahibin Abdul Rahim, Zulfahmi Ali Rahman dan Baba Musta.  (2004).  Indicators of Sustainable Development: Assessing Changes in Environmental Conditions.  - Ms. 225-236.