Bab Dalam Buku

Doris Padmini Selvaratnam, Zaini Embong, Hamidah Yamat & Norlida Hanim.  (2018).  Pemerkasaan Kesejahteraan Hidup Orang Asli di Malaysia.  - 26. 

Doris Padmini Selvaratnam.  (2016).  Contemporary Malaysian Indians : History, Issues, Challenges & Prospects.  - Chapter 26 :533-549. 

Norlaila Abu Bakar, Doris Padmini Selvaratnam, Nor Aini Haji Idris.  (2013).  Malaysia negara maju realiti & cabaran pengguna.  - 73-84 (5). 

Doris Padmini Selvaratnam & Mohd Nasir Mohd Sukani.  (2010).  Ageing Populations and Changing Labour Markets. Social and Economic Impacts of the Demographic Time Bomb.  - Bab 3, 47-68. 

Doris Padmini Selvaratnam.  (2009).  Ekonomi Malaysia ke arah Pembangunan Seimbang.  - 10, 199-212. 

Poo Bee Tin, Nor Aini Haji Idris & Doris Padmini Selvaratnam.  (2007).  Halatuju dan cabaran pembangunan sektoral dan sumber manusia dalam Rancangan Malaysia Kesembilan.  - 181-195. 

Doris Padmini Selvaratnam, Noorasiah Sulaiman dan Norlaila Abu Bakar.  (2006).  Ekonomi Malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 6, 115-133. 

Poo Bee Tin dan Doris Padmini Selvaratnam.  (2006).  Ekonomi Malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 10, 193-207.