Bab Dalam Buku

Latifah Abdul Majid, Muhd Najib Abdul Kadir, Mabruri Mohd Sai, Mazlan Ibrahim.  (2021).  Warisan Hadis Ulama Nusantara.  - 281. 

Latifah Abdul Majid, Zuliza Mohd Kusrin, Jaffary Awang.  (2021).  Fiqh Siasah Abdul Hadi Awang Dalam Sosiopolitik Malaysia dan Antrabangsa.  - 274. 

Latifah Abdul Majid, Zuliza Mohd Kusrin, Mazlan Ibrahim.  (2021).  Fiqh Siasah Abdul Hadi Awang Dalam Sosiopolitik Malaysia dan Antrabangsa.  - 274. 

Latifah Abdul Majid, Fatimah Nazihah Mohd Nazir.  (2020).  Pembangunan dan Pendidikan Masyarakat Islam.  - 14. 

Fadlan Mohd Othman, Ahamad Asmadi Sakat, Latifah Abdul Majid, Mohd Arif Nazri, Najah Nadiah Amran, Mohammad Asyiq Azwar Mohammad Idris, Mohd Roesfan Sazzerin Mohd Sofi.  (2020).  Sunnah Nabawiyyah Dalam Isu Kontemporari.  - 281. 

Najah Nadiah Amran, Latifah Abdul Majid, Rozita Ibrahim, Haziyah Hussin, A'dawiyah Ismail & Fazilah Idris.  (2018).  Dinamika Kefahaman dan Pemikiran Islam Semasa.  - 18. 

Latifah Abdul Majid, Mohd Nasir Abdul Majid.  (2018).  Rahmah Li al-Alamin : Dakwah dalam Masyrakat Majmuk di Malaysia.  - 12. 

Najah Nadiah Amran, Fazilah Idris, Haziyah Hussin, A`dawiyah Ismail, Latifah Abdul Majid, Rozita Ibrahim & Wan Nur`ashiqin Wan Mohamad.  (2017).  Isu-isu Kontemporari dalam Zakat, Wakaf dan Filantropi Islam.  - 10. 

Wan Mohd Hirwani Wan Hussain, Fariza Md Sham, Zaimah Darawi & Latifah Abdul Majid.  (2017).  Principles of Entrepreneurship and Innovation.  - 22. 

Salasiah Hanin Hamjah, Latifah Abdul Majid & Zuliza Mohd. Kusrin.  (2016).  Penyelidikan Kontemporari dalam Pengajian Islam.  - 6 (xvii-). 

Wan Mohd Hirwani Wan Hussain, Fariza Md Sham, Zaimah Darawi & Latifah Abdul Majid.  (2015).  Principles of entrepreneurship and innovation.  - Chapter 10 : 283-305. 

Nur Zainatul Nadra Zainol, Latifah Abdul Majid & Mohd Faizulamri Mohd Saad.  (2015).  Wacana al-Quran & al-Sunnah.  - Bab 12 : 117-130. 

Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: sejarah dan tokoh.  - bab 13: 134-145. 

Izziah Suryani M.Resad,Azmul Fahimi Kamaruzaman,W.Kamal Mujani, Mazlan Ibrahim,LatifahAbd.Majid,RoziahSidik,Farid MatZain,EzadAzraai Jamsari,ErmyAzziatyRozali,SabriMohamad,FadlanOthman,Rabitah,Haziyah.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

Latifah Abdul Majid, Haziyah Hussin, Bahrum Faizan.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: sejarah dan tokoh.  - Bab 12: 122-133. 

Latifah Abdul Majid, Nur Zainautl Nadra Zainol, Haziyah Hussin, Muhd Najib Abdul Kadir.  (2014).  Warisan kecendikiaan Islam: pemikiran dan pembangunan Islam.  - Bab 11: 106-115. 

JAFFARY AWANG, MAZLAN IBRAHIM, LATIFAH ABDUL MAJID, MUHD NAJIB ABD KADIR, FADLAN MOHD OTHMAN.  (2012).  ISLAM LIBERAL ISU DAN REAKSI.  - 124-131. 

Latifah Abdul Majid, Muhd Najib Abd Kadir, Mazlan Ibrahim.  (2012).  WARISAN HADIS ULAMA NUSANTARA.  - 184-192. 

Muhd Najib Abd Kadir, Latifah abdul Majid, Jaafary Awang, Fadlan Mohd Othman, Mazlan Ibrahim, Azalina Tatar.  (2012).  ISLAM LIBERAL: ISU DAN REAKSI.  - 107-123. 

Fadlan Moth Othman, Latifah Abdul Majid, Mazlan Ibrahim, Muhd Najib Abd Kadir, Jaafary Awang, Yuhanaza Hasbullah.  (2012).  ISLAM LIBERAL: ISU DAN REAKSI.  - 80-89. 

Mazlan Ibrahim. Latifah Abdul Majid, Muhd Najib Abd Kadir, Jaafary Awang, Fadlan Mohd Othman.  (2012).  ISLAM LIBERAL: ISU DAN REAKSI.  - 59-75. 

Latifah Abdul Majid, Mazlan Ibrahim,Muhd Najib Abd Kadir, Jaafary Awang, Fadlan Othman.  (2012).  ISLAM LIBERAL:ISU DAN REAKSI.  - 17-34. 

Fadlan Mohd Othman, Latifah Abul Majid, Azwira Abdul Aziz dan Mazlan Ibrahim.  (2010).  Takhrij Hadith Realiti Dan Keperluan Masyarakat Islam Nusantara.  - 21-37. 

Latifah Abdul Majid, Ahmad Asmadi Sakat dan Fadlan Mohd Othman.  (2009).  Issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 199 - 206.