Bab Dalam Buku

Kadaruddin Aiyub, Ahmad Fariz Mohamed & Abdul Hadi Harman Shah.  (2016).  Transformasi dan Dayahuni Habitat Manusia.  - 9. 

Lukman ZM, Azahan Awang, Kadir Arifin & Kadaruddin Aiyub.  (2016).  Transformasi dan dayahuni Habitat Manusia.  - 20. 

Azahan Awang, Lukman Z. Mohamad, Jamaluddin Md Jahi, Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin.  (2016).  Transformasi dan Dayahuni Habitat Malaysia.  - 23. 

Mohamad Shaharudin Samsurijan, Azhan Awang, Kadarudin Aiyub, Kadir Arifin, Mohd Yusof Hussain.  (2015).  Hubungan Etnik di Malaysia: warisan, watan dan wawasan.  - 125-134. 

Azahan Awang, Lukman Z. Mohamad, Jamaluddin Md. Jahi, Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin.  (2013).  Transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - BAB 8: 173-196. 

Kadir Arifin & Kadaruddin Aiyub.  (2013).  Transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - Bab 14: 301-320. 

Lukman Z.M, Azahan Awang, Kadir Arifin & Kadaruddin Aiyub.  (2013).  Transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - Bab 13: 279-299. 

Shaharuddin Ahmad, Yaakob Mohd Jani, Noorazuan Md. Hashim, Kadaruddin Aiyub, Muhamad Fahmi Mahamod.  (2012).  Perubahan Persekitaran: Pelbagai Perspektif dan masalahnya.  - 2:11-22. 

Jamaluddin Md Jahi, Kadaruddin Aiyub & Azahan Awang.  (2011).  Persekitaran dan Kesihatan Masyarakat.  - Bab 11: 209-219. 

Sulong Mohamad, Kadaruddin Aiyub, Noorazuan Md Hashim & Norhayati Yahya.  (2008).  Pelancongan Malaysia: isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan.  - 271-786 (bab dlm buku). 

Mohd. Ekhwan Toriman, Kadaruddin Aiyub.  (2008).  Dinamika Sosial, Pembangunan dan Persekitaran di Malaysia.  - 145-157. 

Kadaruddin Aiyub dan Noorazuan Md Hashim.  (2007).  Status Alam Sekitar: Ke arah Keseimbangan Alam dan Pembangunan di Malaysia.  - 64-72. 

Kadaruddin Aiyub & Noorazuan Md Hashim.  (2007).  Status alam sekitar ke arah keseimbangan alam dan pembangunan di Malaysia.  - 64-72 (9).