Bab Dalam Buku

Nur Hidayah Md Salleh & Zuliza Mohd Kusrin.  (2016).  Isu syariah dan undang-undang.  - 14. 

Mohd. Nasran Mohamad, Mohd Al Adib Samuri, Zuliza Mohd Kusrin, Anwar Fakhri Omar & Mohd Zamro Muda.  (2015).  Isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan Islam.  - Bab 8 : 95-104. 

Zuliza Mohd Kusrin, Zaini Nasohah & Noor Lizza Mohamed Said.  (2015).  Isu syariah dan undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan Islam.  - Bab 10 : 117-128. 

Nabilah Huda Zaim, Zuliza Mohd Kusrin.  (2014).  Isu Syariah & Undang-undang.  - 17. 

Salasiah Hanin Hamjah, Rosmawati Mohamad Rasit, Fariza Md. Sham, Zainab Ismail, Zuliza Mohd Kusrin, Mohd al-Adib Samuri & Nazirah Kamal Basah.  (2014).  Dakwah, Media dan Masyarakat.  - 20-30. 

Zuliza Mohd Kusrin.  (2010).  Isu syariah dan undang-undang.  - 37-45. 

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim/ Zuliza Kusrin.  (2010).  Isu perundangan Islam di Malaysia.  - 218-235. 

Mohd Zamro Muda, Wafaa` Yusof & Zuliza Mohd Kusrin.  (2010).  Isu perundangan Islam di Malaysia.  - 98-127. 

Zuliza Mohd Kusrin, Mohd Zamro Muda dan Wafaa` Yusof.  (2009).  Issues & challenges of contemporary Islam and muslims.  - 546 - 554. 

Mohd Zamro Muda dan Zuliza Mohd Kusrin.  (2008).  Isu Fiqh dan persoalan semasa.  - 1 - 18.