Bab Dalam Buku

Siti Nooranizah Saloji & Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2018).  Tokoh-Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 12. 

Siti Solehah @ Zahirah Yahaya & Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2018).  Tokoh Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 8. 

Syairah Etin & Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2018).  Tokoh Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 16. 

Mohd Irman Mohd Abd Nasir, Roziah Sidik @ Mat Sidek & Ezad Azraai Jamsari.  (2018).  Tokoh-tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 17. 

Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2018).  Tokoh Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 4. 

Roziah Sidik @ Mat Sidek, Azizan Baharuddin & Rahimin Affandi Abdul Rahim.  (2018).  Institusi Perubatan Islam : Akal dan Budi Melayu.  - 25. 

Roziah Sidik@Mat Sidek.  (2018).  Tokoh Tokoh Sains dan Teknologi Dalam Tamadun Islam.  - 7. 

Allawati Kasri & Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2018).  Tokoh-Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 9. 

Bukhari Muslim Berhannudin & Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2018).  Tokoh-Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 10. 

Roziah Sidik @ Mat Sidek, Nazri Muslim, Nor Azlina Sidek, Noraini Mustapha, Mohd Jailani Abdullah, Siti Norhidayah Mohd Sufie & Ahmad Sobrie Haji Abdul Rahman.  (2018).  Institusi Perubatan Islam : Akal Budi Melayu.  - 53. 

Mohammad Insanudin Rajiee & Roziah Sidik@Mat Sidek.  (2018).  Tokoh-Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 7. 

Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2018).  Ulama dan Perkembangan Islam di Sarawak dan Sabah.  - 15. 

Mohd. Fadli Abdul Kadir & Roziah Sidik@Mat Sidek.  (2018).  Tokoh Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 8. 

Mohd Noor Akmal Hashim & Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2018).  Tokoh-Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 19. 

Muhamad Al Amin Ramli & Roziah Sidik@Mat Sidek.  (2018).  Tokoh-Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 12. 

Naim Hussin Lee & Roziah Sidik@Mat Sidek.  (2018).  Tokoh-Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 9. 

Noor Hashita Omar & Roziah Sidik@Mat Sidek.  (2018).  Tokoh-Tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam.  - 10. 

Zainab Ismail, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Zuria Mahmud, Salasiah Hanin Hamjah, Zuliza Mohd Kusrin, Razaleigh Muhamat@Kawangit, Roziah Sidik@Mat Sidek, Rasidah Jemain & Elmi Baharuddin.  (2017).  Dakwah dalam Kepelbagaian.  - 25. 

Noorsafuan Che Noh, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Roziah Sidik@Mat Sidek.  (2015).  Transformasi Pengajian Melayu.  - 101-108. 

Siti Nurulizah Musa, Wan Kamal Mujani, Roziah Sidik @ Mat Sidek & Azmul Fahimi Kamaruzaman.  (2015).  `Arab Spring`: faktor dan impak.  - Bab 4 : 47-56. 

Mohd Syakir Mohd Taib, Wan Kamal Mujani, Noor Inayah Yaakob & Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2015).  Pelestarian institusi wakaf : memperkasa pendidikan tinggi Negara.  - 345-363. 

Nurliyana Mohd Talib, Ezad Azraai Jamsari & Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2015).  Peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya dan agama.  - Bab 10 : 131-146. 

Izziah Suryani Mat Resad, Ermy Azziaty Rozali, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ezad Azraai Jamsari, Farid Mat Zain & Roziah Sidik.  (2014).  Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam.  - 129-141 (12). 

Izziah Suryani M.Resad,Azmul Fahimi Kamaruzaman,W.Kamal Mujani, Mazlan Ibrahim,LatifahAbd.Majid,RoziahSidik,Farid MatZain,EzadAzraai Jamsari,ErmyAzziatyRozali,SabriMohamad,FadlanOthman,Rabitah,Haziyah.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2010).  Al-Jazari Tokoh Kejuruteraan Mekanikal Abad Ke-7h/13m.  - 21-31. 

Roziah Sidik @ Mat Sidek.  (2009).  Peradaban Arab Islam dan Masyarakat Melayu.  - 53-63.