Bab Dalam Buku

Rosseni Din & Zanaton Hj. Iksan.  (2017).  Pembelajaran Kolaboratif Guru.  - 17. 

Zanaton Hj. Iksan, Aidah Karim & Md Yusoff Daud.  (2017).  Pembelajaran Kolaboratif Guru.  - 25. 

Hairulliza Mohamad Judi, Noraidah Sahari @ Ashaari & Zannaton Ikhsan.  (2017).  Reka Bentuk dan Kebolehgunaan Sistem Multimedia.  - 15. 

Zanaton Hj Iksan.  (2016).  Trend Penyelidikan Pendidikan Sains.  - 45. 

Aidah Abd Karim, Mazalah Ahmad, Zanaton Ikhsan & Parilah Mohd Shah.  (2016).  Kreativiti dalam Pengajaran dan Pembelajaran.  - 13. 

Zainun Iamaon, Zanaton Iksan & Norziah Othman.  (2015).  Himpulan penyelidikan pendidikan Matematik (Peringkat Sarjana).  - Bab 1 : 1-12. 

Norziah Othman, Effandi Zakaria & Zanaton Hj Iksan.  (2015).  Isu dan cabaran dalam pendidikan Matematik.  - Bab 4 : 53-73. 

Juriah Long, Zanaton Hj. Ikhsan.  (2013).  Pemerkasaan Sistem Pendidikan: Pembangunan Modal Insan dan Jati Diri Kebangsaan.  - 309-326 (14).