Bab Dalam Buku

Ahmad Shafei Rodzi & Tukimat Lihan.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2017.  - 3. 

Khairul Nizam Abdul Maulud, Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Zaini Sakawi, Roshana Mat Rafar, Siti Fatin Mohd Razali, Rawshan Ara Begum, Lubna Alam, Lam Kuok Choy, Mokhtar Jaafar [and (three) others].  (2015).  Kesan hakisan pantai dan kenaikan paras air laut di Batu Pahat (Impak kepada Komuniti Setempat).  - Bab 2 : 7-18. 

Ahmad Adnan, M., David, A., Sahibin, A.R., Wan Mohd Razi, I., Zulfahmi, A.R., Tukimat, L. & Muzzneena, A.M..  (2010).  Penyelidikan pantai Timur Johor: Mersing warisan terpelihara.  - 191-198. 

Adam J., Nur Maisarah J., Siti Norhafizah A.T., Hafiza A.H., Harun MD. Y., Abd Rahim O., Muhd Barzani Gasim, Zulfahmi A.R., Tukimat L., Wan Razi I., Ramlan O. & Sahibin A.R..  (2009).  Bio-Kejuruteraan & Kelestarian Ekosistem.  - 27-42. 

Adam J., Nur Maisarah J., Siti Norhafizah A.T., Hafiza A. H., Harun Md. Y., Abd Rahim O., Muhd Barzani Gasim, Zulfahmi A.R., Tukimat L., Wan Razi I., Ramlan O. dan Sahibin A.R..  (2009).  Bio-kejuruteraan dan kelestarian ekosistem.  - 27-42. 

Wan Mohd Razi I., Sahibin A.R., Mazlin M., Tukimat L., Zulfahmi A.R., Kenny J. dan Azman H..  (2009).  Bio-kejuruteraan dan kelestarian ekosistem.  - 43-56. 

Zurina Mahadi, Zalita Zainuddin, Zaidi Che Cob, Muzzneena Ahmad Mustapha dan Tukimat Lihan.  (2003).  Kepelbagaian biologi dan ekologi fauna di Malaysia.  - 214-223.