Bab Dalam Buku

Ahmad Adnan, M., David, A., Sahibin, A.R., Wan Mohd Razi, I., Zulfahmi, A.R., Tukimat, L. & Muzzneena, A.M..  (2010).  Penyelidikan pantai Timur Johor: Mersing warisan terpelihara.  - 191-198. 

Zurina Mahadi, Zalita Zainuddin, Zaidi Che Cob, Muzzneena Ahmad Mustapha dan Tukimat Lihan.  (2003).  Kepelbagaian biologi dan ekologi fauna di Malaysia.  - 214-223.