Bab Dalam Buku

Hairulliza Mohamad Judi, Noraidah Sahari @ Ashari, Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal dan Hazura Mohamed.  (2015).  Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 8, p 75-81. 

Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Rossilawati Sulaiman & Shahrina Shahrani.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 4 : 40-48. 

Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Nur Fazidah Elias, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazilah Mohd Amin, Noraidah Sahari, Shahrina Shahrani, Rofizah Mohamad.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 18:155-160. 

Tiffany Sim Ming Ying, Siti Aishah Hanawi & Nur Zakiah Mohd Saat.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi & pengurusan perisian.  - 166-175. 

Muhammad Iqbal Jaiz, Ruzzakiah Jenal, Hazura Mohamed & Siti Aishah Hanawi.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi & pengurusan perisian.  - Bab 7: 70-81. 

Nur Fazidah Elias, Hazura Mohamed, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Syaimak Abdul Shukor.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 15 : 128-138. 

Muhammmad Nuramin Nordin, Siti Aishah Hanawi, Hazura Mohamed.  (2013).  Ikhtisar Projek Tahun Akhir.  - Bab 10: ms143-157. 

Tey Choon Kee, Hazura Mohamed, Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal.  (2011).  Informatik Industri.  - Bab 4 : 41-52.