Bab Dalam Buku

Normah Mustaffa, Maizatul Haizan Mahbob & Wan Amizah Wan Mahmod.  (2018).  Falsafah dan Etika Penyelidikan Komunikasi.  - 10. 

Maizatul Haizan Mahbob & Yong Ai Ming.  (2018).  Media dan Khalayak: Interaktiviti dan Impak.  - 19. 

Maizatul Haizan Mahbob, Wan Idros Wan Sulaiman & Ali Salman.  (2018).  Reka Bentuk Penyelidikan Komunikasi.  - 36. 

Wan Idros Wan Sulaiman & Maizatul Haizan Mahbob.  (2018).  Dinamika komunikasi : Proses dan Konteks.  - 11. 

Wan Idros Wan Sulaiman & Maizatul Haizan Mahbob.  (2015).  Peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pemikiran insaniah.  - Bab 17 : 233-248. 

Maizatul Haizan Mahbob.  (2010).  Masyarakat Digital di Malaysia: Perkembangan, Aplikasi dan Isu.  - 67-78. 

Maizatul Haizan Mahbob.  (2005).  Tinjauan baru politik Malaysia.  - 5: 66 - 95. 

Mohamad Zain Bin Musa dan Maizatul Haizan Mahbob.  (2005).  Tinjauan baru politik Malaysia.  - 1: 9 - 23. 

Maizatul Haizan Mahbob.  (2003).  Globalisasi di Malaysia.  - 5: 90 - 102. 

Maizatul Haizan Mahbob.  (2002).  Politik Malaysia: perspektif teori dan praktik.  - 237-253.