Bab Dalam Buku

Mohd Ekhwan Toriman, Khairul Anuar Mohd Ali & Mohd Cairul Iqbal Mohd Amin.  (2006).  Amalan Pengurusan Dan Budaya Kualiti di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia.  - 9 dan 164-178.