Bab Dalam Buku

Nurul Fathiah Aziz, Norshamliza Chamhuri, Norain Mod Asri, Azrina Abdullah Al-Hadi, Norlida Hanim Mohd Salleh, Shahida Shahimi.  (2022).  Pengurusan Kelestarian Minyak Sawit Malaysia.  - 18. 

Doris Padmini Selvaratnam, Zaini Embong, Hamidah Yamat, Norlida Hanim Salleh.  (2020).  Empowerment & Improvement Of The Well-being Of Orang Asli In Malaysia.  - 19. 

Doris Padmini Selvaratnam, Zaini Embong, Hamidah Yamat & Norlida Hanim.  (2018).  Pemerkasaan Kesejahteraan Hidup Orang Asli di Malaysia.  - 26. 

Tamat Sarmidi, Siong-Hook Law dan Norlida Hanim Mohd Salleh.  (2013).  Emerging Markets And Financial Resilience.  - 38-50(3). 

Md Zyadi Md Tahir, Wook Endut, Norlida Hanim Mohd Salleh, Shahida Shahimi, Mohd Adib Ismail, Norain Mod Asri, Noreha Halid.  (2010).  Modul Makroekonomi Jilid 1.  - 79-114. 

Redzuan Othman dan Norlida Hanim Mohd Salleh.  (2006).  Ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 16, 294-317. 

Norlida Hanim Mohd. Salleh dan Redzuan Othman.  (2006).  Ekonomi Malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 15, 271-293.