Bab Dalam Buku

Zarina Shukur, Khairul Azmi Abu Bakar, Ravie Chandren Muniyandi, Rossilawati Sulaiman & Zulkarnain Md. Ali.  (2017).  Penyelidikan Komputeran Dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 7. 

Chang Jian Hao, Zarina Shukur, Cila Umat & Tengku Siti Meriam Tengku Wook.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi dan pengurusan perisian.  - 141-148. 

Saadiah Ariffin, Zarina Shukur, & Siti Zamratol Mai-Sarah Mukari.  (2015).  Koleksi latihan ilmiah dalam teknologi dan pengurusan perisian.  - 185-199. 

Rodziah Latih, Norleyza Jailani, Marini Abu Bakar, Zarina Shukur.  (2015).  Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 12 : 104-111. 

Marini Abu Bakar, Norleyza Jailani, Zarina Shukor & Noor Faezah Mohd Yatim.  (2012).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran.  - Bab 16, 212-223. 

Zarina Shukur & Muriati Mukhtar.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi.  - 21:276-288. 

Marini Abu Bakar, Norleyza Jailani, Zarina Shukor & Noor Faezah Mohd Yatim.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi.  - 16:225-237. 

Syahanim M. Salleh, Hairulliza Mohamad Judi, Zaihosnita Hood, Zarina Shukur & Marini Abu Bakar.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi.  - 18:252-262.