Bab Dalam Buku

Ibrahim Komoo, Norhayati Ahmad, Edy Tonnizam Mohamad.  (2021).  Mersing Geopark: Lingkaran Volkano Kuno.  - 9. 

Norhayati Ahmad.  (2021).  Raja Ampat Geopark: Permata Kars Kepulauan Tropika.  - The Jewel of Tropical Island Karst.  32. 

Ibrahim Komoo, Norhayati Ahmad.  (2021).  Raja Ampat Geopark: Permata Kars Kepulauan Tropika.  - 17. 

Norzaini Azman, Norhayati Ahmad, Ibrahim Komoo.  (2021).  Raja Ampat Geopark: Permata Kars Kepulauan Tropika.  - 20. 

Ibrahim Komoo, Norhayati Ahmad, Norzaini Azman.  (2021).  Raja Ampat Geopark: Permata Kars Kepulauan Tropika.  - 15. 

Ibrahim Komoo, Che Aziz Ali & Norhayati Ahmad.  (2021).  Mersing Geopark. Lingkaran Volkano Kuno.  - 13. 

Norhayati Ahmad, Lili Tokiman, Louisa S. Ponnampalam.  (2021).  Mersing Geopark. Lingkaran Volkano Kuno.  - 165. 

Norhayati Ahmad, Louisa S. Ponnampalam.  (2021).  Mersing Geopark. Lingkaran Volkano Kuno.  - 165. 

Norhayati A., A. Latiff, Y.F. Ng, Muhamad A.  (2021).  Taman Negeri Rompin Pahang: A World of Wonders and Enchantments.  - 9. 

Norhayati, A., Y.F. Ng & Muhammad Anas A..  (2021).  Taman Negeri Rompin Pahang: A World of Wonders and Enchantments.  - 140. 

Norhayati Ahmad.  (2021).  Taman Negeri Rompin Pahang: A World of Wonders and Enchantments.  - 140. 

Norhayati Ahmad, Muhammad Anas A..  (2021).  Taman Negeri Rompin Pahang: A World of Wonders and Enchantments.  - 140. 

A. Latiff, Norhayati A., Y.F. Ng, Muhamad Anas A..  (2021).  Taman Negeri Rompin Pahang: A World of Wonders and Enchantments.  - 13. 

Hani Kartini Agustar, Nurul Atiqah Azlam, Nadia Aqilla Shamsusah, Norhayati Ahmad.  (2020).  Bukit Fraser Kepelbagaian Biologi dan Persekitaran Fizikal.  - 12. 

K. Shamsul, A. Norhayati, Y.F. Ng, A. Latiff.  (2020).  Biodiversity of Water Catchment Forest: Hutan Simpan Bukit Cherakah, Selangor.  - 12. 

K. Shamsul, A. Norhayati, Y.F. Ng, A. Latiff.  (2020).  Biodiversity of Water Catchment Forest: Hutan Simpan Bukit Cherakah, Selangor.  - 31. 

K. Shamsul, A. Norhayati, Y.F. Ng, A. Latiff.  (2020).  Biodiversity of Water Catchment Forest: Hutan Simpan Bukit Cherakah, Selangor..  - 25. 

Maimon Abdullah, Norhayati Ahmad, Sharifah Mastura Syed Abdullah.  (2019).  Biodiversity in Oil Palm Plantations Malaysia.  - 8. 

Norhayati Ahmad.  (2019).  Biodiversity in Oil Palm Plantations Malaysia.  - 12. 

Norhayati Ahmad, Juliana Senawi.  (2019).  Taman Georimba Marmar Dayang Bunting, Langkawi Geopark, Malaysia.  - 15. 

Ibrahim Komoo, Norhayati Ahmad, Tanot Unjah.  (2019).  Taman Georimba Marmar Dayang Bunting Langkawi Geopark, Malaysia.  - 5. 

Norhayati Ahmad, Juliana Senawi, Wan Juliana Wan Ahmad.  (2019).  Taman Georimba Marmar Dayang Bunting Langkawi Geopark, Malaysia.  - 19. 

Ibrahim Komoo, Norhayati Ahmad, Sharina Abdul Halim, Azmil Munif Mohd Bukhari.  (2019).  Taman Georimba Marmar Dayang Bunting Langkawi Geopark, Malaysia.  - 7. 

Maimon Abdullah, Norhayati Ahmad, Sharifah Mastura Syed Abdullah.  (2019).  Biodiversity in Oil Palm Plantations Malaysia.  - 6. 

Nurul Adyla Mohd Nazir, Ehwan Ngadi, Norhayati Ahmad.  (2018).  Kepelbagaian Flora dan Fauna Gunung Bujang Melaka, Kampar, Perak, Malaysia.  - 10. 

Nurul Syafikah Azman, Norhayati Ahmad.  (2018).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2018.  - 4. 

Farah Shafawati Mohd Taib, Mohammad Saiful Mansor, Norhayati Ahmad & Shukor Md Nor.  (2016).  Burau: The Hidden Paradise.  - 50. 

Maimon Abdullah, Sarah Aziz, Norhayati Ahmad & Kee Alfian Abd. Aziz.  (2016).  Keajaiban Alam Marin Khazanah Malaysia.  - 29. 

Norhayati Ahmad, Tanot Unjah & Sharina Abdul Halim.  (2015).  Machinchang cambrian geoforest park-Langkawi geopark Malaysia.  - 20-23. 

Che Aziz Ali, Kamal Roslan Mohamed, Mohamed Shafeea Leman, Tanot Unjah, Norhayati Ahmad & Ibrahim Komoo.  (2015).  Machinchang Cambrian Geoforest Park Langkawi Geopark, Malaysia.  - 97-147. 

Wan Juliana Wan Ahmad & Norhayati Ahmad.  (2015).  Warisan varsiti kita: fotografi dan lanskap UKM.  - 97-99 (2). 

Norhayati, A., Juliana, S., Ahmad, A.H., Harbin Yausong, Jamil Kasim, Albert Lojingi, Andy Kimmack, Paul Imbun & Shahrul Anuar, M.S..  (2010).  Maliau Basin: Physical Environment and Biological Diversity of the Northern Rims.  - 246-254. 

Zaini S., Asmah A., Er A.C., Maimon A., Rosniza Aznie C.R., Norhayati A..  (2009).  Bukit Fraser Crown Of The Titiwangsa.  - 67-77. 

Lim, B.L., Chai, K.S., Yong, D., Lim, C.C. & Norhayati, A..  (2008).  Bukit Belata, Selangor: pengurusan, persekitaran fizikal, kepelbagaian biologi dan sosio-ekonomi.  - 22:240-252. 

Kamarulzaman Abdul Ghani, Norhayati Ahmad, Mohd Shafeea Leman, Sharina Abdul Halim & Tanot Unjah.  (2007).  Langkawi Geopark.  - 3/22-41.