Bab Dalam Buku

Mohd lmran Mohd, Salleh Amat.  (2020).  Fostering Learners Engagement Through Digitalisation in Education.  - 10. 

Hng Siew Hong, Salleh Amat.  (2020).  Fostering learners engagement through digitalisation in education.  - 12. 

Hafizah Suzana Hussien, Salleh Amat.  (2020).  Fostering Learners Engagement Through Digitalization in Education.  - 13. 

Kamariah Derasol, Mohd Salleh Amat & Hairunnizam Wahid.  (2017).  Memperkasa Kutipan dan Agihan Zakat di Malaysia.  - 11. 

Ame Husna Kamin & Salleh Amat.  (2017).  Perkhidmatan Kaunseling Profesional dalam Komuniti.  - 14. 

Salleh Amat & Roslee Ahmad.  (2017).  Perkhidmatan Kaunseling Profesional dalam Komuniti.  - 16. 

Norliza Abdul Razak, Nadhirah Muhamad Arib & Salleh Amat.  (2017).  Perkhidmatan Kaunseling Profesional dalam Komuniti.  - 16. 

Salleh Amat.  (2016).  Kompetensi Kaunselor Profesional.  - Bab 5 : 61-73. 

Nor Ba`yah Abdul Kadir, Asmawati Desa, Salleh Amat, Mimi Hanida Abdul Mutalib & Norehan Che Nuh.  (2015).  Peradaban, harapan & kilanan: wawasan, pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 6 : 73-82. 

Azharizah Saimi & Salleh Amat.  (2011).  Pengajaran Dan Pembelajaran Berkesan: Buah Fikir Guru Cemerlang.  - 3 (32-41). 

Abu Bakar Maidin, Cik Othman Abdullah & Salleh Amat.  (2010).  Sistem sokongan pembelajaran di UKM.  - Bab 9:125-132. 

Salleh Amat & Zuria Mahmud.  (2010).  Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan : pengalaman pembelajaran di UKM.  - 5:69-88. 

Amla Mohd. Salleh dan Salleh Amat.  (2010).  Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan: Pengalaman Pembelajaran di UKM.  - Bab 11 halaman 153 - 171. 

Salleh Amat.  (2009).  Panduan pengajaran & pembelajaran berkesan.  - 233-245.