Bab Dalam Buku

Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Md. Zuraini Mashrom.  (2020).  Tarekat Shattariyyah Alam Melayu.  - 16. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Arieff Salleh Rosman, Zuraimi Mashrom.  (2020).  Tarekat Shattariyyah Alam Melayu.  - 20. 

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2019).  Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 2.  - 12. 

Abdul Manam Mohamad, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Md Zuraini Mashrom.  (2019).  Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 2.  - 33. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2019).  Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 2.  - 20. 

Damanhuri Basyir, Md Zuraini Mashrom, Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2019).  Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 1.  - 27. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Chong Sin, Mohd Faizal Musa.  (2019).  Bunga rampai alam Melayu. Siri 2.  - 9. 

Wan Alauddin Wan Yusof, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2019).  Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 1.  - 19. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Yusri Mohamad Ramli.  (2019).  Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 1.  - 32. 

Abdul Manam Mohamad al-Merbawi, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Arieff Salleh Rosman.  (2016).  Sumbangan dan Peranan Mufti dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu.  - Bab VI : 106-131. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Zuliskandar Ramli & Junaini Kasdan.  (2016).  Sumbangan dan Peranan Mufti dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu.  - Bab 1: 1-2. 

Mohd Yusof Ahmad & Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2016).  Sumbangan Dan Peranan Mufti Dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu.  - 217-219. 

Zulkifli al-Bakri, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Muammar Ghaddafi Hanafiah.  (2016).  Sumbangan dan Peranan Mufti dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu.  - Bab II : 3-31. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Arieff Salleh Rosman & Abdul Manam Mohamad.  (2016).  Sumbangan dan Peranan Mufti dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu.  - Bab V : 77-105. 

Arieff Salleh Rosman, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Abdul Manam Mohamad.  (2016).  Sumbangan dan Peranan Mufti dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu.  - Bab III : 32-61. 

Muammar Ghaddafi Hanafiah & Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2016).  Sumbangan dan Peranan Mufti dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu.  - Bab IV : 62-76. 

Fairuzah Hj. Basri, Mohd Syukri Yeoh Abdullah. Salmah Ahmad.  (2015).  Umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 2 : 83-107. 

Fairuzah Hj. Basri, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Salmah Ahmad.  (2015).  Umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 3 : 108-118. 

Fairuzah Hj. Basri, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Salmah Ahmad.  (2015).  Umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 5 : 143-156. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Md Zuraini Mashroom, Abdul Manam Mohmamad.  (2015).  Umdat al-muhtajin : panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 8 : 188-204. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Arieff Salleh bin Rosman & Abdul Manam Mohamad.  (2015).  Baldatun tayyibah model Kesultanan Melayu Nusantara.  - 49-64. 

Fairuzah Hj. Basri, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Salmah H.Ahmad.  (2015).  Umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 11 : 229-241. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2015).  Ensiklopedia Kejuruteraan Alam Melayu.  - 19-24 (2). 

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Gaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohammad Fadzeli Jaafar, Syamsul Andy Galigo.  (2015).  Umdat Al-Muhtajin: Panduan Perjalanan Rohani Masyarakat Alam Melayu.  - 242-250. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2015).  Ensiklopedia Kejuruteraan Alam Melayu.  - 25-36 (3). 

Maman Abdul Majid Binfas & Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2015).  Sejarah & budaya di Alam Melayu.  - 223-244 (13). 

Maman Abdul Majid Binfas & Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2015).  Sejarah dan budaya di Alam Melayu.  - 223-244 (13). 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2015).  Umdat al-muhtajin : panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Pendahuluan: 11-22. 

Mohd. Syukri Yeoh Abdullah.  (2015).  Umdat al-muhtajin : panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - Bab 1 : 11-82. 

Muammar Ghaddafi Bin Hanafiah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Othman Talib, Salmah Binti Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Hanafi Dollah.  (2014).  al-Simt al-Majid dalam masyarakat Alam Melayu.  - Bab 6 dan 114-130. 

Salmah Ahmad, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Sulaiman Ibrahim & Wan Nasyrudin Wan Abdullah.  (2014).  WARISAN KECENDEKIAAN ISLAM: Bahasa dan Kesusasteraan Arab.  - 106-110 (11). 

Md Zuraimi Mashrom, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Othman Talib.  (2014).  al-Simt al-Majid Dalam Masyarakat Alam Melayu.  - Bab 1 & 17-67. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2014).  WARISAN KECENDEKIAAN ISLAM: Sejarah dan Tokoh.  - 101-107 (10). 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Yusri Mohamad Ramli, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad.  (2012).  Wacana Teori dan Strategi Kepimpinan Melayu.  - Bab 5, hlm. 69-78. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Mohd Nasir Omar, Amani Ali AlMetwally, Sayyid Buhar Musa & Fairuzah Basri.  (2012).  Wacana Teori dan Strategi Kepimpinan Melayu.  - 59-68. 

Muammar Ghaddafi Hanafiah, Abdul Latif Samian, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Zawiyah Baba, Zulkifley Hamid & Wan Nasyruddin Wan Abdullah.  (2012).  Wacana Teori dan Strategi Kepimpinan Melayu.  - 79-89. 

Faizurah Basri, Mohd Syukri Yeoh Abdullah dan Salmah Ahmad.  (2009).  Mesej `Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufridin : panduan individu menuju ke Jalan Allah.  - 221-239. 

Hajah Salmah Ahmad & Mohd. Syukri Yeoh Abdullah.  (2009).  Islam di era globalisasi.  - Bab 4 : 54-65. 

Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Othman Talib, Salmah Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah dan Hanafi Dollah.  (2009).  Al-Simt Al-Majid (kalung kemuliaan) dan masyarakat Melayu.  - 115-136. 

Hajah Salmah Ahmad dan Mohd. Syukri Yeoh Abdullah.  (2009).  Islam di era globalisasi.  - Bab 4 : 54-65. 

Md Zuraini Mashrom, Mohd Syukri Yeoh Abdullah dan Othman Talib.  (2009).  Al-simt al-Majid (kalung kemuliaan) dan masyarakat Melayu.  - 1-41. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2009).  Mesej `Umdat Al- Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufridin : panduan individu menuju ke jalan Allah.  - 15-100. 

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohamad Fadzeli Jaafar dan Syamsul Andy Galigo.  (2009).  Mesej `Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufridin`: panduan individu menuju ke jalan Allah.  - 241-252. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Abdull Rahman Mahmood.  (2008).  Islam pasca kemerdekaan.  - HLM. 175-184. 

Mohd. Syukri Yeoh Abdullah.  (2008).  Dinamika pemikiran dan budaya Islam Malaysia-Indonesia.  - 32 : 271-283. 

Mohd Shukri Yeoh Abdullah & Ahmad Redzuwan Mohd Yunus.  (2008).  Isu-isu Dalam Dakwah, Tarekat tasawuf & Ajaran Sesat Di Malaysia.  - 7-20. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Ahmad Redzuan Mohd Yunus.  (2008).  Isu-isu dalam dakwah, tareqat tasawuf ajaran sesat di Malaysia.  - Bab 2 : 7-20. 

Salmah Hj. Ahmad, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Othman Talib.  (2006).  Budaya dan pemikiran Islam (Mesir-Malaysia).  - 543-550. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah.  (2005).  Dakwah dan etika politik di Malaysia.  - 220-228.