Bab Dalam Buku

Mostafa Kamal Mokhtar, Ahmad Razak, Wan Sharazad Wan Sulaiman.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan: Wawasan Pemikiran Psikologi dan Pembangunan Insaniah.  - 199-218. 

Wan Shahrazad Wan Sulaiman dan Nor Ba`yah Abdul Kadir.  (2014).  Kesan Psikologi Bencana Alam: Kes Banjir Lumpur di Cameron Highlands.  - 141-150 (10). 

Wan Shahrazad Wan Sulaiman.  (2014).  Kesan Psikologi Bencana Alam: Kes Banjir Lumpur di Cameron Highlands.  - 47-57 (4). 

Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Rohany Nasir, Zainah Ahmad Zamani, Rozainee Khairudin & Fatimah Wati Halim.  (2013).  The changing values of Malays, Maori and Pacific Islanders.  - 6:93-104. 

Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Rozainee Khairudin.  (2006).  Isu-isu pendidikan bahasa, sastera dan psikologi di malaysia.  - Bab 8, 88-98.