Bab Dalam Buku

Intan Safinaz Zainudin dan Nor Zakiah Abdul Hamid.  (2008).  Leksikologi dan leksikografi melayu.  - Bab 2, 495-507. 

Intan Safinaz Zainudin dan Nor Zakiah Abdul Hamid.  (2008).  Leksikologi dan Leksikografi Melayu.  - 495-507. 

Intan Safinaz Zainudin dan Suziana Mat Saad.  (2007).  Dunia dalam Wacana: Interpretasi dan Realiti.  - 112-127. 

Intan Safinaz Zainudin.  (2006).  Kajian bahasa dan terjemahan.  - Bab 5 : hlm 81-89. 

Intan Safinaz Zainudin dan Nor Zakiah Abdul Hamid.  (2005).  Pembinaan negara bangsa : persepsi, reaksi dan manifestasi.  - 127-142.