Bab Dalam Buku

Jalaluddin Abdul Malek, Zurinah Tahir.  (2019).  Memperkasa B40: Isu dan Strategi Sains Sosial.  - 11. 

Norizan Abdul Razak, Jalaluddin Abdul Malek, Suzana Shahar.  (2019).  Memperkasa B40: Isu dan Strategi Sains Sosial.  - 15. 

Jalaluddin Abdul Malek.  (2018).  Pembangunan Usahawan Sosial di Malaysia.  - 35. 

Jalaluddin Abdul Malek.  (2016).  Pembangunan dan Transformasi Persekitaran.  - 22. 

Jalaluddin Abdul Malek, Abdul Aziz Rahman & Abdul Razaq Ahmad.  (2016).  Pembangunan dan Transformasi Persekitaran.  - 10. 

Nurul Hashimah Jaffar, Jalaluddin Abdul Malek & Zulaiha Ali Othman.  (2016).  Integriti Pemangkin Generasi yang Mapan.  - Bab 14 : 182 - 193. 

Jalaluddin Abdul Malek.  (2016).  Pembangunan dan Transformasi Persekitaran.  - 20. 

Jalaluddin Abdul Malek.  (2010).  Masyarakat Digital di Malaysia: Perkembangan, aplikasi dan isu.  - 185-215(bab dlm buku). 

Jalaluddin Abdul Malek.  (2010).  Pembangunan e-usahawan: Satu Panduan.  - 179-199. 

Jalaluddin Abdul Malek, Abd Hair Awang, Mohd Yusof Hussain dan Mohammad Shafari Rusli.  (2009).  Pembangunan dan pengurusan : modal insan negara.  - Bab 13, 263-282. 

Jalaluddin Abdul Malek.  (2009).  Komuniti pembangunan dan transformasi.  - Bab 15 ; 275-289.