Bab Dalam Buku

Haslin Ismail, Hamdzun Haron.  (2020).  Sains dan Teknologi Alam Melayu: Hidup Bersendikan Sains, Sains Bersendikan Syarak.  - 5. 

Sharifah Nor Izzati Sayed Hasan, Zuliskandar Ramli & Hamdzun Haron.  (2018).  Etnoarkeologi Malaysia : Cerminan Budaya Material Masyarakat Peribumi.  - 22. 

Abdul Rahim Jalil, Oskar Hasdinor Hassan, Norhidayah Md Zainuddin & Hamdzun Haron.  (2016).  Teknologi di Alam Melayu.  - 16. 

Hamdzun Haron.  (2016).  Teknologi di Alam Melayu.  - 15. 

Salwa Ayob & Hamdzun Haron.  (2016).  Teknologi di Alam Melayu.  - 13. 

Hamdzun Haron & Narimah Abd. Mutalib.  (2016).  Teknologi di Alam Melayu.  - 23. 

Zainal Zakaria & Hamdzun Haron.  (2016).  Teknologi di Alam Melayu.  - 19. 

Hamdzun Haron.  (2015).  Bhakti pendeta.  - 179-198. 

Hamdzun Haron.  (2013).  Sains dan teknologi di Alam Melayu: hidup bersendikan sains, sains bersendikan syarak.  - Bab 8, 75- 98. 

Hamdzun Harun.  (2013).  Sains & Teknologi di Alam Melayu Hidup Bersendikan Sains Sains Bersendikan Syarak.  - 75-98. 

Hamdzun Haron.  (2012).  Wacana teori dan strategi kepimpinan Melayu.  - Bab 1 (9-32). 

Hamdzun Haron.  (2012).  Sains dan teknologi di alam Melayu.  - 118-130. 

Hamdzun Haron.  (2011).  Perak: Warisan, Budaya dan Sejarah.  - 165-190. 

Zulkifli Mohamad, Hamdzun Haron dan Nik Yusri Musa.  (2006).  Islam hadhari penjana masyarakat berpengetahuan.  - 193-205.