Bab Dalam Buku

Zamri Mahamod, Khadijah Abdul Razak, Anita Abdul Rahman.  (2020).  Profesion Keguruan dan Pembangunan Insan.  - 29. 

Khadijah Abdul Razak, Zamri Mahamod.  (2020).  Profesion Keguruan dan Pembangunan Insan.  - 58. 

Zamri Mahamod, Khadijah Abdul Razak, Anita Abdul Rahman.  (2020).  Profesion Keguruan dan Pembangunan Insan.  - 60. 

Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak, Mohd Isa Hamzah.  (2020).  Integrasi Konsep dalam Pendidikan Islam.  - 94. 

Mohd Aderi Che Noh, Khadijah Abdul Razak & Ahmad Yunus Kasim.  (2017).  Komuniti Pendidikan & Kepelbagaian Budaya.  - 27. 

Norhayati Abd Ghani @ Rani, Khadijah Abdul Razak & Maimun Aqsha Lubis.  (2017).  Integrasi Ilmu Keunggulan Pendidikan Islam.  - 11. 

Naimah Ghazali, Khadijah Abdul Razak & Maimun Aqsha Lubis Abdin Lubis.  (2016).  Falsafah dan Pedagogi Pendidikan Islam: Isu dan Cabaran.  - 12. 

Mardhiah Mamat, Khadijah Abdul Razak, Maimun Aqsha Lubis Abdin Lubis & Junaidah Mat Isa.  (2016).  Falsafah dan Pedagogi Pendidikan Islam: Isu dan Cabaran.  - 12. 

Salina Mat Sehor,Khadijah Abdul Razak & Maimun Aqsha Lubis Abdin Lubis.  (2016).  Falsafah dan Pedagogi Pendidikan Islam: Isu dan Cabaran.  - 13. 

Khadijah Abdul Razak & Mohamad Zaid Dzakaria.  (2015).  Pemerkasaan pendidikan Islam pemerkasaan pendidikan Islam dalam cabaran zaman.  - Bab 5 : 71-92. 

Khadijah Abdul Razak dan Norshidah Mohamnad Salleh.  (2010).  Praktik-Praktik Terbaik Pendidikan untuk Semua: Isu-Isu Pendidikan Khusus di Indonesia dan Malaysia.  - 4: 252-266. 

Ab. Halim Tamuri, Khadijah Abdul Razak dan Shahrin Awaluddin.  (2010).  Kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - Bab 2, 38 - 70.