Bab Dalam Buku

Jamiah Manap, Arena Che Kasom, Fazilah Idris & Mohammad Rezal Hamzah.  (2018).  Pemerkasaan Komuniti di Malaysia.  - 14. 

Areba Che Kasim, Jamiah Manap & Siti Fardaniah Abdul Aziz.  (2018).  Pemerkasaan Komuniti Di Malaysia.  - 10. 

Noordeyana Tambi & Arena Che Kasim.  (2018).  Pemerkasaan Komuniti di Malaysia.  - 9. 

Noordeyana Tambi, Siti Fardaniah Abdul Aziz, Jamiah Hj. manap, Arena Che Kasim, Fazilah Idris & Mohd. Nasir Selamat.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan : Wawasan Pemikiran Komunikasi & Sains Pembangunan.  - 91-110 (8). 

Siti Fardaniah Abdul Aziz, Noordeyana Tambi, Jamiah Manap, Arena Che Kasim, Fazilah Idris, & Mohd. Nasir Selamat.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan : Wawasan Pemikiran Psikologi & Pembangunan Insaniah.  - 219-232. 

Jamiah Manap, Norsharilla Hamdan, Arena Che Kasim, Siti Fardaniah Abdul Aziz, Mohd Nasir Selamat, Noordeyana Tambi & Fazilah Idris.  (2015).  Peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insaniah.  - Bab 9 : 107-122. 

Jaffary Awang,Rofizah Mohammad@Muhammad Noor,Arena Che Kassim,Muda@Ismail Ab Rahman,Tengku Ghani Tengku Jusoh@Muhammad Khatim Hasan..  (2009).  Islam di era globalisasi.  - 16-200-211. 

Muda@IsmailAbd.Rahman,Jaffary Awang,Rofizah Mohammad@Mohammad Nor,Arena Che Kasim,Tg.Ghani Tg.Jusoh&Mohamad Khatim Hasan..  (2009).  Islam di era globalisasi.  - 14-181-187.. 

Muda@Ismail Ab. Rahman, Jaffary Awang, Rofizah Mohammad@Mohammad Noor, Arena Che Kasim, Tg. Ghani Tg Jusoh.  (2007).  Islam dan Isu-Isu Kontemporer.  - 201-212. 

Arena Che Kasim.  (2005).  Masyarakat, perubahan dan pembangunan.  - 245-263(13).