Bab Dalam Buku

Mohd Huzairi Johari, Yuzainee Md Yusoff, Mohd Zaidi Omar & Azami Zaharim.  (2014).  Kemahiran kebolehgajian graduan kejuruteraan.  - Bab 1 : 17-30. 

Yuzainee Md Yusoff, Azami Zaharim, Mohd Zaidi Omar & Abdul Wahab Mohammad.  (2014).  Kemahiran kebolehgajian graduan kejuruteraan.  - Bab 5 : 85-100. 

Roslena Md. Zaini, Mohd Zaidi Omar, Yuzainee Md Yusoff & Abdul Wahab Mohammad.  (2014).  Kemahiran Kebolehgajian Graduan Kejuruteraan.  - Bab 2, 31-45. 

Yuzainee Md Yusoff, Mohd Zaidi Omar, Azami Zaharim & Abdul Wahab Mohammad.  (2014).  Kemahiran kebolehgajian graduan kejuruteraan.  - Bab 6 : 101-119. 

Mariyam Jameelah Ghazali, Mohd Zaidi Omar, Che Husna Azhari, Kamarul Afizi Kosman dan Shahril Mohamad.  (2012).  Sains dan teknologi di alam Melayu.  - 153-161. 

Ja`afar Sahari, Syazrin Aklili, Dzuraidah Abd Wahab, Ruhizan Mohd Yasin, Shahrum Abdullah, Ahmad Kamal Ariffin Mohd Ihsan, Shahrir Abdullah, Mohd Zaidi Omar, Norhamidi Muhamad.  (2012).  Mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan tindakan di Institusi Pengajian Tinggi.  - 175-189. 

Saidfudin. M , Azrilah. A.A, Rodzo?An. N. A, Omar. M.Z, Zaharim. A And Basri. H.  (2011).  Computers and Simulation in Modern Science (Volume V).  - 6:30-35. 

Y.M. Yusoff, M.Z. Omar, A. Zaharim, A. Mohamed, N. Muhamad, R. Mustapha.  (2011).  Computers And Simulation In Modern Science (Volume V).  - 3:12-17. 

Saidfudin, M , Azrilah, A.A, Rodzo?An, N. A, Omar, M.Z, Zaharim, A And Basri, H.  (2011).  Computers And Simulation In Modern Science (Volume V).  - 5:23-29. 

Mj Ghazali, Mz Omar & A Jalar.  (2009).  Sains Dan Teknologi Alam Melayu.  - 384.