Bab Dalam Buku

Azima Abdul Manaf, Shafeq Akmal Kasimon.  (2021).  Kelestarian Pembangunan Komuniti Luar Bandar di Malaysia.  - 15. 

Suhana Saad, Azima Abdul Manaf, Mohd Fuad Mat Jali.  (2021).  Kelestarian Pembangunan Komuniti Luar Bandar di Malaysia.  - 4. 

Azima Abdul Manaf, Nur Akmalia Azhar.  (2020).  Pembangunan Komuniti Bandar.  - 15. 

Azima Abdul Manaf, Er Ah Choy, Novel Lyndon.  (2018).  Pertanian dan Komuniti Luar Bandar.  - 14. 

Suraiya Ishak, Abd Hair Awang, Mohd Yusof Hussain, Zaimah Ramli, Sarmila Md Sum, Suhana Saad, Azima Abd Manaf.  (2017).  Etnisiti dan Konsumerisme di Malaysia.  - 18. 

Azima Abdul Manaf.  (2016).  Pembangunan dan Tranformasi Persekitaran.  - 19. 

Azima Abdul Manaf.  (2016).  Pembangunan dan Tranformasi Persekitaran.  - 7. 

A.Hazita , A.Buang, S.A.Sharifah Mastura, M.Jamilah, A.Maimon, A. Abdul Hair, M.Mastura, S.Siti Hamin, R.Vengadasamy, H.Khatijah, A.Mohd Yusof, S.Suhana, A.M. Azima, A.R. Mohd Helmi, A.Abdul Latiff, H.Hasrul, A.Mohd Nor Shahizan, P.Latiffah &[two others.  (2015).  From Environmental Vulnerability to Resilience : the Malaysian Experience.  - 17. 

A.Hazita, A.Buang, S.A. Sharifah Mastura, M.Jamilah, A. Maimon, A. Abdul Hair, M.Mahmud, S.Siti Hamin, R.Vengadasamy, H.Khatijah, A. Mohd Yusof, S.Suhana, A.M.Azima, A.R. Mohd Helmi [and (six) others].  (2015).  From Environmental Vulnerability to Resilience The Malaysian Experience.  - Chapter 9 :210-218. 

Azima Abdul Manaf, Mohd Yusof Hussain, Zaimah Ramli.  (2014).  Maritim Mersing.  - Bab 13: 177-189. 

Azima Abdul Manaf, Mohd. Samsudin.  (2014).  Maritim Mersing Warisan dan Sosio Ekonomi.  - 154-168. 

Azima Abdul Manaf.  (2011).  Tanah oh Tanah.  - 53-66. 

Er Ah Choy, Azima Abdul Manaf, Suhana Saad,Khalijah Rejab, Nurul Assyikeen Md Jaffary, Nadiah Abd Halim, Shahidah Hamzah.  (2010).  Bio-Kejuruteraan Penilaian Ekosistem dan spesies 2010 Bukit Fraser.  - Bahagian 4 203-214. 

Azima Abdul Manaf, Er Ah Choy, Rosniza Aznie Che Rose,
Suhana Saad & Noordeyana Tambi.  (2010).  Bio-Kejuruteraan Ekosistem dan Spesies 2010 Bukit Fraser.  - 4 (191-202). 

Marsitah Mohd Radzi, Suhana Saad & Azima Abdul Manaf.  (2010).  Penyelidikan Pantai Timur Johor: Mersing Warisan Terpelihara.  - 1-13. 

Azima Abdul Manaf,Suhana Saad,Mohd Samsudin dan Hamzah Jusoh.  (2010).  Penyelidikan Pantai Timur Johor:Mersing Warisan Terpelihara.  - 79-88. 

Rosniza Aznie Hj. Che Rose, Noordeyana Tambi, Suhana Saad & Azima Abd. Manaf.  (2010).  Bio-Kejuruteraan Ekosistem dan Spesies 2010 Bukit Fraser.  - 215-230. 

Mohd Samsudin, Marsitah Mohd Radzi, Azima Abdul Manaf & Nor Jana Saim.  (2010).  Penyelidikan Pantai Timur Johor Mersing Warisan Terpelihara.  - 57-70. 

Azima Abdul Manaf,Mohd Samsudin dan Mustaffa Omar.  (2010).  Penyeldikan Pantai Timur Johor:Mersing Warisan Terpelihara.  - 71-78. 

Azima Abdul Manaf.  (2009).  Peranan, hak dan penyesuaian hidup wanita di Malaysia.  - 49-61. 

Azima binti Abdul Manaf.  (2009).  Keselamatan insan nasional dan serantau:aspirasi dan realiti.  - 449-472. 

Ong Puay Liu, Azima Abd Manaf dan Suhana Saad.  (2008).  Pelancongan Malaysia: Isu Pembangunan, Budaya, Komuniti dan Persetempatan.  - Bab 11, 137 - 159. 

Azima binti Abdul Manaf.  (2008).  Dinamika sosial,pembangunan dan persekitaran di Malaysia.  - 124-144. 

Azima Abdul Manaf.  (2007).  Halatuju dan cabaran pembangunan sektoral dan sumber manusia dalam Rancangan Malaysia Kesembilan.  - 100-125. 

Azima Abd Manaf.  (2005).  Masyarakat, perubahan dan pembangunan.  - 174-193(9).