Bab Dalam Buku

Zaimah Ramli.  (2020).  Pembangunan Komuniti Bandar.  - 15. 

Abd Hair Awang, Iskandar Zainuddin Rela, Zaimah Ramli.  (2020).  Pembangunan Komuniti Bandar.  - 20. 

Zaimah Ramli, Rosniza Aznie Che Rose, sarmila Md Sum, Rosmiza Mohd Zainol.  (2019).  Pemerkasaan B40: Kesejahteraan, strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 11. 

Sarmila M.S., Zaimah Ramli, Rusyda Ramli.  (2018).  Pertanian dan Komuniti Luar Bandar.  - 11. 

Zaimah Ramli, Sarmila Md Sum, Abd Hair Awang.  (2018).  Pertanian dan Komuniti Luar Bandar.  - 11. 

Izzurazlia Ibrahim, Abd Hair Awang, Khairuman Hashim, Zaimah Ramli, Novel Lyndon, Fatin Umaira Muhamad Azian, Mohd Arfan Johari, Tan Say Peng, Nur Hana Basaruddin, Mohd Haidhar Abdul Hamid & Ishak Yusof.  (2018).  Selected Topics on Archaeology, History and Culture in the Malay World.  - 9. 

Suraiya Ishak, Abd Hair Awang, Mohd Yusof Hussain, Zaimah Ramli, Sarmila Md Sum, Suhana Saad, Azima Abd Manaf.  (2017).  Etnisiti dan Konsumerisme di Malaysia.  - 18. 

Zaimah Ramli, Marsitah Mohd Radzi, Mohd Yusof Hussain.  (2014).  Maritim Mersing : Warisan dan Sosioekonomi.  - 99-108 (6). 

Azima Abdul Manaf, Mohd Yusof Hussain, Zaimah Ramli.  (2014).  Maritim Mersing.  - Bab 13: 177-189. 

Mohd Samsudin, Zaimah Ramli, Shahizan Shaharuddin.  (2014).  Maritim Mersing.  - Bab 2 : 49-61. 

Marsitah Mohd Razi, Zaimah Ramli, Mohd Samsudin.  (2014).  Maritim Mersing.  - 109-117. 

Marsitah Mohd Radzi, Zaimah Ramli.  (2014).  Maritim Mersing.  - 118-129. 

Zaimah Ramli.  (2013).  Isu-isu Ekonomi dan Kewangan Terpilih.  - 12. 

Yahaya Ibrahim, Mohd Fauzi Mohd Jani, Sarmila Md Sum & Zaimah Ramli.  (2009).  Keusahawanan dan cabaran perniagaan di Malaysia.  - 1:18-33. 

Zaimah Ramli.  (2009).  Komuniti, Pembangunan & Transformasi.  - 60-80. 

Sarmila Md Sum & Zaimah Ramli.  (2007).  Entrepreneurship & Business Competitiveness.  - 141-155. 

Zaimah Ramli.  (2005).  Masyarakat perubahan dan pembangunan.  - 157-173(8). 

Zaimah Ramli & Sarmila Md. Sum.  (2004).  Prognosis pembangunan dan tranformasi struktur.  - Bab 12 : hlm 213-248. 

Zaimah Ramli.  (2002).  Pembangunan abad ke-21.  - Bab 16 : hlm 207-218. 

Sarmila Md. Sum & Zaimah Ramli.  (2001).  Jaminan sosial warga tua.  - Bab 8 : hlm 91-99. 

Zaimah Ramli.  (2001).  Isu-isu ekonomi dan pengurusan di Malaysia.  - 51-64. 

Zaimah Ramli & Jurainih @ Noraini Unsang.  (2000).  Sabah dalam perluasan pasaran.  - Bab 17 : hlm 317-340.