Bab Dalam Buku

Suraiya Ishak, Abd Hair Awang, Mohd Yusof Hussain, Zaimah Ramli, Sarmila Md Sum, Suhana Saad, Azima Abd Manaf.  (2017).  Etnisiti dan Konsumerisme di Malaysia.  - 18. 

Suhana Saad, Mohd Yusof Abdullah, Junaenah Sulehan, Abd. Hair Awang, Noor Rahamah Hj. Abu Bakar & Ong Puay Liu.  (2016).  Patriotisme Malaysia : Sejarah, Isu dan Cabaran.  - Bab 13 : 139-152. 

A.Hazita, A.Buang, S.A. Sharifah Mastura, M.Jamilah, A. Maimon, A. Abdul Hair, M.Mahmud, S.Siti Hamin, R.Vengadasamy, H.Khatijah, A. Mohd Yusof, S.Suhana, A.M.Azima, A.R. Mohd Helmi [and (six) others].  (2015).  From Environmental Vulnerability to Resilience The Malaysian Experience.  - Chapter 9 :210-218. 

A.Hazita , A.Buang, S.A.Sharifah Mastura, M.Jamilah, A.Maimon, A. Abdul Hair, M.Mastura, S.Siti Hamin, R.Vengadasamy, H.Khatijah, A.Mohd Yusof, S.Suhana, A.M. Azima, A.R. Mohd Helmi, A.Abdul Latiff, H.Hasrul, A.Mohd Nor Shahizan, P.Latiffah &[two others.  (2015).  From Environmental Vulnerability to Resilience : the Malaysian Experience.  - 17. 

Ong Puay Liu, Junaenah Sulehan, Noor Rahamah Hj. Abu Bakar, Abd. Hair Awang, Mohd. Yusof Hj. Abdullah.  (2012).  Tantangan dan Prospek Perbatasan Indonesia-Malaysia.  - 25-40. 

Noor Rahamah Hj. Abu Bakar , Abd. Hair Awang.  (2012).  Penyertaan dan pemerkasaan komuniti desa Malaysia-Indonesia.  - bab 5 : hlm 85-97. 

Noor Rahamah Hj. Abu Bakar, Mohd. Yusof Hj. Abdullah, Abd. Hair Awang, Junaenah Sukehan, Ong Puay Liu.  (2012).  Tantangan dan Prospek Perbatasan Indonesia-Malaysia.  - 115-131. 

Ong Puay Liu, Junaenah Sulehan, Noor Rahamah Hj. Abu bakar, Abd. Hair Awang, Mohd. Yusof Hj. Abdullah.  (2011).  Tantangan dan Prospek Perbatasan Indonesia-Malaysia.  - 25-40. 

Noor Rahamah Hj. Abu Bakar, Mohd. Yusof Hj. Abdullah, Abd. Hair Awang, Junaenah Sulehan, Ong Puay Liu.  (2011).  Tantangan dan Prospek Perbatasan Indonesia - Malaysia.  - 115-131. 

Jalaluddin Abdul Malek, Abd Hair Awang, Mohd Yusof Hussain dan Mohammad Shafari Rusli.  (2009).  Pembangunan dan pengurusan : modal insan negara.  - Bab 13, 263-282. 

Abd Hair Awang, Rahmah Ismail dan Zafir Mohd Makhbul.  (2009).  Pembangunan dan pengurusan : modal insan negara.  - Bab 1; 1-11. 

Abd Hair Awang, Rahmah Ismail, Azimi Hamzah dan Jegak Uli.  (2009).  Pembangunan dan pengurusan : modal insan negara.  - Bab 7, 144-163. 

Rahmah Ismail, Ishak Yussof, Zulkifly Osman, Abd Hair Awang, Liew Chei Siang & Syahida Zainal Abidin.  (2009).  Pembangunan dan Pengurusan Modal Insan Negara.  - Bab 2, 12-36. 

Abd Hair Awang, Rahmah Ismail, Syahida Zainal Abidin dan Norlinda Tendot Abu Bakar.  (2009).  Pembangunan dan pengurusan : modal insan negara.  - Bab 6, 110-143. 

Yahaya Ibrahim & Abd. Hair Awang.  (2008).  Pembangunan modal insan : isu dan cabaran.  - BAB 1 Hal. 13-19. 

Abd Hair Awang.  (2007).  Ke Arah Pembangunan E-Malaysia: Isu dan Cabaran.  - 187-203. 

Armida S. Alisjahbana, Ramdan Panigoro, Parikesit , Abd Hair Awang, Chan Kim Ling @ Geraldine, Junaenah Sulehan, Nik Hairi Omar, Shaiful Bahri Md. Radzi, Ruzy Suliza Hashim & Zarina Othman.  (2007).  Indonesia dan Malaysia dalam Era Globalisasi dan Lokalisasi: Mewujudkan Kemakmuran Bersama.  - Hal 153-181.