Bab Dalam Buku

Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Nur Fazidah Elias, Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazilah Mohd Amin, Noraidah Sahari, Shahrina Shahrani, Rofizah Mohamad.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 18:155-160. 

Ruzzakiah Jenal, Siti Aishah Hanawi, Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Rossilawati Sulaiman & Shahrina Shahrani.  (2015).  Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 4 : 40-48. 

Hairulliza Mohamad Judi, Noraidah Sahari @ Ashari, Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal dan Hazura Mohamed.  (2015).  Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Teknologi Maklumat.  - Bab 8, p 75-81. 

Muhsin Azman, Siti Fadzilah Mat Noor, Hairulliza Mohamad Judi.  (2013).  Ikhtisar Projek Tahun Akhir.  - 158-173. 

Nur Syazwani Ramli dan Hairulliza Mohamad judi.  (2013).  Ikhtisar projek tahun akhir.  - 245-257. 

Noraidah Sahari @ Ashaari, Hairulliza Mohamad judi, Tengku siti Meriam Tengku Wook, Haslina arshad, Nazlia Omar dan Zaihosnita Hood.  (2012).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran Penyelidikan Tindakan di Institute Pengajian Tinggi.  - 22 270-279. 

Noraidah Sahari @ Ashaari, Hanida Ahmad Ashari, Norazlin Khalid, Hairulliza Mohamad Judi.  (2011).  Informatik industri.  - Bab 5 : 54-64. 

Hairulliza Mohamad Judi, Ruzzakiah Jenal and Devendran Genasan.  (2011).  Applications and Experiences of Quality Control.  - Bab 25, halaman 495. 

Syahanim M. Salleh, Hairulliza Mohamad Judi, Zaihosnita Hood, Zarina Shukur & Marini Abu Bakar.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi.  - 18:252-262. 

Noraidah Sahari @ Ashaari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Haslina Arshad, Nazlia Omar, Zaihosnita Hood, , Hairuliza Mohamad Judi..  (2010).  Mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran.Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi..  - 289-297.