Bab Dalam Buku

Rospidah Ghazali.  (2017).  Memperkasa Sosioekonomi Kelompok B40 : Mendepani Arus Perdana.  - 17. 

Rospidah Ghazali & Hafizi Mat Salleh.  (2017).  Bencana Alam : Ke Arah Pengurusan Bencana Yang Mampan.  - 20. 

Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali & Sharina Abdul Halim..  (2014).  Pembangunan Lestari di Malaysia: Harapan dan Kenyataan.  - xxv-xlii. 

Rospidah Ghazali dan Pazim@fadzim Othman.  (2014).  Pembangunan lestari di Malaysia: harapan dan kenyataaan.  - Bab 21:446-475. 

Rospidah Ghazali, Chamhuri Siwar dan Shaharuddin Idrus..  (2008).  Linking rural poverty and environment : governance and sustainable development policies.  - Bab 12 : 214-228. 

Rospidah Ghazali, Chamhuri Siwar, Shahruddin Idrus & Jasni Yaakub.  (2008).  Pembangunan Wilayah dan alam sekitar : cabaran dalam merealisasikan rancangan Malaysia kesembilan.  - Bab 4 : 39-58. 

Chamhuri Siwar dan Rospidah Ghazali.  (2006).  Ekonomi Malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 5, 92-114.