Bab Dalam Buku

Azrina Abdullah Al-Hadi, Norain Mod Asri, Shahida Shahimi, Zulkefly Abdul Karim.  (2005).  Ke arah Kedah maju : antara perancangan dan keupayaan.  - Bab 10 : hlm 127-149.