Bab Dalam Buku

Noraidah Sahari @ Ashaari, Hairulliza Mohamad judi, Tengku siti Meriam Tengku Wook, Haslina arshad, Nazlia Omar dan Zaihosnita Hood.  (2012).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran Penyelidikan Tindakan di Institute Pengajian Tinggi.  - 22 270-279. 

Zaihsonita Hood, Syahanim Mohd Salleh.  (2011).  Himpunan Kes untuk Pengajaran Komputeran.  - 7 : 82-89. 

Zaihosnita Hood.  (2011).  Himpunan Kes untuk Pengajaran Komputeran.  - 9 : 96-113. 

Syahanim M. Salleh, Hairulliza Mohamad Judi, Zaihosnita Hood, Zarina Shukur & Marini Abu Bakar.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi.  - 18:252-262. 

Kamsuriah Ahmad, Salha Abdullah, Dan Zaihosnita Hood.  (2010).  Mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi.  - 8:135-144. 

Noraidah Sahari @ Ashaari, Tengku Siti Meriam Tengku Wook, Haslina Arshad, Nazlia Omar, Zaihosnita Hood, , Hairuliza Mohamad Judi..  (2010).  Mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran.Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi..  - 289-297.