Bab Dalam Buku

Monizaihasra Mohammad, Ahmad Azmi M. Ariffin, Norzalita Abd Aziz.  (2021).  Pemasaran Pelancongan dan Hospitaliti di Malaysia: Teoretikal & Amalan.  - 15. 

Norzalita Abd Aziz, Ahmad Azmi M. Ariffin.  (2021).  Pemasaran Pelancongan dan Hospitaliti di Malaysia: Teoretikal & Amalan.  - 2. 

Norzalita Abd Aziz, Ahmad Azmi M. Ariffin.  (2021).  Pemasaran Pelancongan dan Hospitaliti di Malaysia: Teoretikal & Amalan.  - 5. 

Wan Mohd Hirwani Wan Hussain, Norzalita Abdul Aziz.  (2021).  Leadership in a Wave of Change.  - 13. 

Norzalita Abd Aziz, Ahmad Azmi Ariffin, Aminah Abdullah & Lei Mei Nart.  (2012).  Teori penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - Bab 14 : 289-311. 

Norzalita Abd Aziz & Ahmad Azmi Ariffin.  (2012).  Teori penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - Bab 16 : 334-349. 

Norjaya Mohd Yasin, Norzalita Abd Aziz & Jubaidah Mashod.  (2012).  Teori penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - Bab 15 : 312-333. 

Norzalita Abd Aziz, Nor Asiah Omar, Zizah Che Senik and Muhammad Azrin Nazri.  (2009).  Services Management and Marketing: Studies in Malaysia.  - 49-68 (Bab 3). 

Norzalita Abd Aziz, Norjaya Mohd Yasin dan Norulhuda Tajuddin.  (2009).  Services Management and Marketing: Studies in Malaysia.  - 325-360 (Bab 15). 

Aliah Hanim M. Salleh, Ahmad Azmi Mohd.Ariffin, Norzalita Abd. Aziz & Astuti Agustina Asbudin.  (2009).  Services Management and Marketing: Studies in Malaysia.  - 121-140 (Bab 6). 

Ahmad Azmi Mohd. Ariffin, Norzalita Abd. Aziz.  (2009).  Services Management and Marketing: Studies in Malaysia.  - Bab 5 - mukasurat 87-98.